Badanie kondycji finansowej w wybranych oddziałach Banku BPH

0
1015

Bank BPH prowadzi w wybranych oddziałach pilotażowy program „Badanie kondycji finansowej”, dzięki któremu klienci otrzymują szczegółowe informacje o ocenie ich zdolności i wiarygodności kredytowej.

Od 2 kwietnia klienci Banku BPH, którzy w wybranych oddziałach składają wnioski o kredyt, otrzymują jasne i zrozumiałe informacje o wynikach badania ich kondycji finansowej. Dokument w formie teczki zawiera m.in. sekcję „Nasza diagnoza” określającą, na podstawie dostępnych danych, poziom zadłużenia klienta w relacji do jego dochodu („bezpieczny”, „umiarkowany”, „nadmierny”) oraz sekcję podsumowującą historię dotychczasowej spłaty zobowiązań klienta („pozytywna”, „negatywna”, „brak historii kredytowej”), z wykorzystaniem danych z Biura Informacji Kredytowej i banku. W teczce znajduje się również opis sposobu oceny zdolności kredytowej, a także porady w zakresie bezpieczeństwa finansowego Klienta. Dodatkowo klienci, którym bank wydał odmowną decyzję kredytową, otrzymają dokument wskazujący przyczynę tej odmowy.

– Zależy nam, aby edukować klientów i podnosić świadomość co do konieczności utrzymywania płynności finansowej i zdolności do realizacji zaciąganych zobowiązań, a tym samym zwiększać komfort Klientów przy podejmowaniu decyzji finansowych. Jest to kolejny namacalny dowód potwierdzający obietnicę marki Banku BPH „Po Prostu fair” – mówi Monika Brudło, dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji w Banku BPH.

Warto zaznaczyć, że Bank BPH po raz kolejny proponuje klientom rozwiązania bardziej korzystne niż wynika to z przepisów prawa. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje instytucje finansowe do informowania o powodzie odrzucenia wniosku kredytowego będącego wynikiem negatywnej weryfikacji w zewnętrznych bazach danych. Bank BPH informuje klientów również o przyczynach odmowy wynikających z wewnętrznych zasad oceny ryzyka kredytowego banku, czyli na przykład o zbyt niskich dochodach, czy zbyt krótkim okresie zatrudnienia.

– Poprzez ten program chcemy przybliżyć naszym klientom proces weryfikacji kredytowej oraz wskazać kluczowe elementy w nim uwzględniane. Dodatkowo, w oparciu o stwierdzoną sytuację finansową i możliwości klienta, pozwoli to nam na rozmowę z każdym klientem o jego indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach. Klient otrzyma informację o działaniach, które może podjąć, by poprawić swoją kondycję finansową oraz by móc uzyskać pozytywną decyzję kredytową w przyszłości – podkreśla Monika Brudło.

Pilotaż potrwa trzy miesiące, a w trakcie jego trwania bank będzie zbierać opinie Klientów i doradców, aby wprowadzone następnie w całej sieci oddziałów rozwiązanie jak najlepiej spełniało wymagania Klientów.

Lista oddziałów Banku BPH, które zostały objęte pilotażem programu „Badanie kondycji finansowej”:

  • oddział w Brzesku pl. Żwirki i Wigury 3
  • oddział w Gdańsku ul. Rajska 4e
  • oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 12-14
  • oddział w Krakowie os. Jagiellońskie 19
  • oddział w Otwocku ul. Poniatowskiego 1
  • oddział w Pruszczu Gdańskim ul. Wojciecha Kossaka 2/10
  • oddział w Radzyminie al. Jana Pawła II 1c
  • oddział w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 4
  • oddział w Warszawie al. Jerozolimskie 27
  • oddział w Warszawie ul. Targowa 41.

Źródło: Bank BPH