Stała rata w kredytach mieszkaniowych w Nordea Bank

0
2465

Nordea Bank wprowadza do swojej oferty nowe rozwiązanie w kredytach mieszkaniowych. Od połowy października do oferty kredytów mieszkaniowych wprowadza stałą ratę, niewrażliwą na zmianę wysokości oprocentowania kredytu.

Raty w stałej określonej wysokości obowiązują przez cały okres kredytowania. Zmiana oprocentowania powoduje skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania (maksymalnie o 120 miesięcy), w związku z czym może nastąpić zmniejszenie lub zwiększenie ilości rat kredytu pozostających do spłaty. Dodatkowo każda nadpłata kapitału również powoduje skrócenie okresu kredytowania.

W przypadku, kiedy wzrost oprocentowania spowodowałby przekroczenie określonego w umowie okresu kredytowania o 120 miesięcy, bank zmienia system spłat ze stałych rat kapitałowo-odsetkowych na równe raty kapitałowo-odsetkowe.

Kredyt może być przeznaczony na:

  • zakup domu lub mieszkania
  • budowę, rozbudowę domu
  • remont, modernizację domu lub mieszkania
  • zakup działki budowlanej
  • refinansowanie poniesionych nakładów i kosztów (budowę domu lub zakup nieruchomości
  • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kredyt ze stałą ratą jest udzielany w złotych. Oprócz wprowadzanej nowości, dostępna jest nadal gama pozostałych produktów mieszkaniowych w tym, obowiązująca do końca roku, oferta w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Źródło: Nordea Bank Polska