Wyniki finansowe Meritum Banku po pierwszym kwartale 2012 roku

0
803

Meritum Bank zakończył I kwartał 2012 r. wynikiem z działalności bankowej dwukrotnie wyższym niż przed rokiem. Bank osiągnął dobre wyniki dzięki dynamicznemu wzrostowi portfela, przy relatywnie niskim wzroście kosztów działania. Suma bilansowa banku na koniec I kwartału tego roku wynosiła 1,64 mld zł i była o 85 proc. wyższa niż po I kwartale 2011 roku.

Na koniec marca br. wartość portfela kredytowego Meritum Banku wynosiła 1,26 mld zł, co oznacza podwojenie jego wielkości w okresie od marca 2011 r. Na zbliżonym poziomie bank utrzymał także dynamikę przyrostu portfela depozytów, którego wartość na koniec I kwartału była o 97 proc. wyższa niż po pierwszych 3 miesiącach 2011 r. i wynosiła 1,37 mld zł.

Tak dynamiczne wzrosty portfela kredytowego przełożyły się na znaczącą poprawę wyniku na działalności bankowej, który na koniec I kwartału 2012 r. wynosił 43,3 mln zł i był aż o 104 proc. wyższy niż przed rokiem. Koszty banku wzrosły jedynie o 36 proc. i na koniec marca br. wynosiły 23,45 mln zł.

– Wyniki za pierwszy kwartał potwierdzają dynamiczny rozwój Meritum Banku zarówno po stronie oferty kredytowej, jak i depozytowej. Bank generuje dużo większe przychody przy wolniejszym wzroście kosztów. To pozytywnie przekłada się na nasze wyniki – mówi Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu Meritum Banku. – Pierwsze trzy miesiące tego roku to kolejny kwartał, który Bank zakończył na plusie – dodaje.

Zysk brutto Meritum Banku na koniec I kwartału wyniósł 1,66 mln zł, zaś zysk netto 1,28 mln zł. Pod koniec ub.r. Bank osiągnął próg rentowności i zapowiedział, że wszystkie kwartały tego roku planuje zakończyć dodatnim wynikiem finansowym.

– Wysokie wzrosty wolumenów kredytów i depozytów udało nam się osiągnąć między innymi dzięki rozbudowie sieci sprzedaży i dywersyfikacji wachlarza usług, które stale udoskonalamy, tak by jak najlepiej spełniały oczekiwania Klientów – mówi Joanna Krzyżanowska, Wiceprezes Zarządu Meritum Banku. – Istotnym elementem wspierającym rozwój biznesu są produkty dla małych firm, które cieszą się coraz większym uznaniem – dodaje.

W tym roku Meritum Bank stawia przede wszystkim na rozwój oferty skierowanej do średniozamożnych klientów, a także prowadzących własny biznes. Bank koncentruje się na oferowaniu kont osobistych i kredytów gotówkowych oraz sprzedaży elastycznych pożyczek dla mikro i małych firm. Planuje znacznie zwiększyć liczbę obsługiwanych klientów.

Liczba placówek własnych i partnerskich wzrosła w okresie marzec 2011 – marzec 2012 r.  z 65 do 126. Bank planuje dalszy rozwój sieci sprzedaży – na koniec tego roku chce mieć 160 placówek.

 

Źródło: Meritum Bank