Bank Polskiej Spółdzielczości zawarł współpracę w zakresie zabezpieczeń kredytowych

0
801

2 marca 2012 r.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zawarł z Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowę o współpracy w zakresie udzielania przez Fundusz poręczeń spłaty udzielanych kredytów bankowych.

Z proponowanej przez  Fundusz formy zabezpieczeń mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające lub mające siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Na mocy zawartej umowy  mogą być udzielane poręczenia spłaty kredytów bankowych udzielanych tym podmiotom przez jednostki Banku BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, które przystąpią do jej realizacji.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu tego województwa mogą uzyskać zabezpieczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w formie poręczenia po uiszczeniu na rzecz Funduszu opłaty zgodnie z obowiązującą w Funduszu Tabelą opłat i prowizji. Wysokość prowizji z tytułu poręczenia pobierana jest jednorazowo i uzależniona jest od kwoty udzielonego poręczenia oraz  okresu, na który zostało ono udzielone. Wysokość opłat i prowizji ustalana jest przez Fundusz w formie tabeli. Szczegóły oferty wraz z aktualną tabelą opłat i prowizji można uzyskać w Funduszu, Oddziałach Banku BPS S.A. w Gdyni, Elblągu i Sopocie oraz Bankach Spółdzielczych działających  na terenie  województwa pomorskiego.

Źródło: Bank BPS