Bank BGŻ odnotował w 2011roku 14% wzrost zysku netto

0
1090

Bank BGŻ osiągnął w 2011 r. 14% wzrost zysku netto. Skonsolidowany zysk netto Banku  wyniósł 128,1 mln zł i był najwyższy w ciągu minionych 3 lat. W samym czwartym kwartale  zysk netto Banku wyniósł 27,2 mln zł.

– Rok 2011 był dobry dla Banku BGŻ – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes Zarządu Banku BGŻ. – Kontynuowaliśmy strategię wzrostu organicznego przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych Banku. Zwiększyliśmy obecność na rynku poprzez otwiercie nowych oddziałów i uruchomienie naszego banku internetowego – BGŻOptima, który pozyskał wielu nowych klientów. Zwiększyliśmy nasz udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw i rolników – dodał Jacek Bartkiewicz.

Głównym czynnikiem wpływającym na zysk netto był wzrost o 38%, do 834,0 mln zł, wyniku z tytułu odsetek. Na poprawę wyniku wpływ miał rozwój akcji kredytowej zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej.

Łącznie kredyty i pożyczki udzielone klientom wzrosły w 2011 r. o 22% do 24 222,4 mln zł. Szczególnie szybko rósł portfel kredytów dla klientów z sektora rolno-spożywczego, którego wartość brutto na koniec 2011 r. wyniosła 10 212,2 mln zł i była o 29% wyższa niż przed rokiem. Udział Banku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł z 3,2% w 2010 r. do 3,7% w 2011 r. Jednocześnie, szósty rok z rzędu, zwiększył się udział banku w rynku kredytów dla rolników. W końcu 2011 r. wynosił 24%.

Depozyty ogółem  wzrosły w 2011 r. o 9% do 22 941,7 mln zł, głównie dzięki środkom pozyskanym przez BGŻOptima. Na wolniejszy wzrost depozytów w porównaniu do akcji kredytowej wpłynęło udzielenie Bankowi przez Rabobank, długoterminowej pożyczki w CHF oraz pozyskanie długoterminowego finansowania w EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Powyższe czynniki wpłynęły na znaczącą poprawę kosztów finansowania Banku w 2011 roku.

Wskaźnik koszty/dochody pozostał  na niezmienionym w stosunku do 2010 r. poziomie – 75,2%. Zarówno przychody jak i koszty wzrosły o 19% r/r. Na wzrost kosztów wpływ miały wydatki związane z rozbudową sieci, przygotowania do wprowadzenia banku na giełdę (IPO), uruchomienie BGŻOptima oraz inne jednorazowe projekty strategiczne. Wyłączając powyższe elementy, wzrost kosztów w 2011 r. wyniósł 11%.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 75pb w 2011 r. wobec 71pb w 2010 r., czyli poniżej średniej dla sektora bankowego.

Wskaźnik udziału należności z utratą wartości w portfelu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniósł na koniec 2011 r. 5,7% (spadek z 6,4% w 2010 r.). Dodatkowym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na cały portfel kredytowy jest bardzo dobra jakość kredytów dla rolników, stanowiących 21% portfela ogółem.

Silny wzrost akcji kredytowej przełożył się na spadek współczynnika wypłacalności  z 11,1% w 2010 r. do 9,7% w 2011 r. Bank obecnie bada możliwości wzmocnienia swojej bazy kapitałowej.

źródło: Bank BGŻ