6-miesięczna lokata strukturyzowana w Kredyt Banku

0
913

Kredyt Bank proponuje klientom nową edycję 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej w PLN. Można na niej zyskać nawet 10% w skali roku. Subskrypcja trwa do 20 grudnia.

W 61. edycji lokaty zastosowano strategię opcyjną „Euro Digital Range”, która umożliwia klientom otrzymanie oprocentowania – 10% w skali roku. Zysk zostanie wypłacony pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs USD/PLN wg NBP w dniu obserwacji (21 czerwca 2013 r.) pozostanie w przedziale kursowym określonym w warunkach subskrypcji. Poziomy górnej i dolnej bariery przedziału kursowego zostaną ustalone w pierwszym dniu trwania lokaty. Zaletą zastosowanej w konstrukcji produktu opcji europejskiej „Euro Digital Range” jest brak wrażliwości na wahania rynku podczas okresu trwania inwestycji – obserwacja kursu dokonywana jest tylko raz na koniec okresu trwania lokaty.

W przypadku wystąpienia scenariusza, w którym kurs USD/PLN wg NBP wykroczy poza zdefiniowany przedział kursowy klienci mają gwarancję 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu depozytowego, oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a z kwoty zainwestowanego kapitału zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości od 1% do 3%.

Lokata objęta jest 100% gwarancją kapitału w dniu zapadalności tj. 24 czerwca 2013 r. Jest zatem dobrą propozycją dla klientów o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Szczegółowe parametry lokaty strukturyzowanej:

  • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł
  • Okres subskrypcji: 05.12.2012 – 20.12.2012
  • Czas trwania lokaty: 6 miesięcy
  • Dzień zapadalności: 24.06.2013
  • Zysk na koniec inwestycji: maksymalnie 10% w skali roku
  • Kurs początkowy: kurs USD/PLN wg NBP publikowany na stronie www.nbp.pl w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kurs z dn. 21.12.2012 r.)
  • Przedział kursowy: ustalony w pierwszym dniu trwania lokaty – od kursu początkowego do kursu początkowego plus 20 gr.
  • Dzień obserwacji: 21.06.2013
  • Strategia opcyjna: Euro Digital Range
  • Ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności lokaty

Źródło: Kredyt Bank