Wyniki finansowe Banku BGŻ za 2012 rok

0
1065

Zysk netto grupy BGŻ za 2012 rok wyniósł 130 mln zł w porównaniu ze 128 mln zł w poprzednim roku. Przychody ogółem banku wzrosły o 19 proc. do 1 481 mln zł. Głównym czynnikiem wzrostu była poprawa wyniku z tytułu odsetek, opłat i prowizji oraz działalności inwestycyjnej.

– Bank został dokapitalizowany kwotą 500 mln zł przez Rabobank, akcjonariusza strategicznego. Osiągnęliśmy dobre wyniki komercyjne. Zanotowaliśmy 9-proc. wzrost akcji kredytowej, w tym 15-proc. wzrost w segmencie rolno-spożywczym. Jednocześnie, dzięki BGŻOptima oraz klientom instytucjonalnym,  przyrost depozytów wyniósł 17 proc. – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes zarządu Banku BGŻ.

Rolnictwo ważne dla gospodarki

– Bank kontynuował wzrost w strategicznym kierunku rozwoju, jakim jest sektor rolno-spożywczy – stwierdził prezes Bartkiewicz. Dodał, że w minionym roku przychody z tego źródła działalności zwiększyły się o 31 proc. Oferta Banku BGŻ przyciągnęła 8,5 tys. nowych klientów z sektora rolno-spożywczego osiągając poziom niemal 57 tys., co oznacza wzrost o blisko 18 proc.-  Te rezultaty potwierdzają słuszność naszej strategii. Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy może stać się w najbliższym czasie skutecznym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę – podkreśla Jacek Bartkiewicz.

Dzięki wzrostowi aktywów oraz dobremu kształtowaniu się poziomu marży odsetkowej wynik z tytułu odsetek wzrósł o 22 proc. do 1 021 mln zł . Przychody z produktów ubezpieczeniowych oraz kart płatniczych były głównym czynnikiem 10-proc. przyrostu wyniku prowizyjnego banku.

Jednoczenie bank utrzymał koszty pod kontrolą – wzrost ten wyniósł 10% z powodu nakładów na BGŻOptima oraz rozwój sieci placówek.

Wyższe niż w poprzednim roku odpisy na kredyty, przede wszystkim dla przedsiębiorstw, w tym dotyczące zaangażowania wobec pojedynczego klienta z branży budowlanej, były głównym czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto banku. W efekcie w 2012 roku wynik netto Banku BGŻ wyniósł 130 mln zł, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z 2011 rokiem.

Oprócz satysfakcjonujących wyników finansowych, Bank zyskuje także coraz większe uznanie wśród klientów. Znacząco wzrósł odsetek osób, które poleciłyby nasze usługi swoim znajomym. – Wskaźnik satysfakcji (Net Promoter Score) wśród klientów Banku BGŻ poprawił się z 20 proc. w 2011 roku do 32 proc. w 2012 roku. Dla klientów detalicznych wyniósł 39 proc., dla rolników 31 proc. i dla klientów instytucjonalnych 26 proc. – podkreślił Geert Embrechts, pierwszy wiceprezes Banku BGŻ.

Najważniejsze wydarzenia 2012 roku

Rabobank w wyniku wezwania objął łącznie 97,93 proc. kapitału zakładowego banku. We wrześniu bank został dokapitalizowany kwotą 500 mln zł. W grudniu strategiczny akcjonariusz poinformował o zamiarze połączenia Banku BGŻ z Rabobank Polska.
W 2012 roku Bank BGŻ zakończył zaplanowany na lata 2008-2012 program rozwoju sieci placówek. W końcu roku do dyspozycji klientów było 400 placówek, głównie w małych i średnich miastach.

Na koniec 2012 roku bank prowadził 593 tys. kont osobistych. Jest to blisko 7 proc. wzrost w stosunku do roku 2011

Źródło: Bank BGŻ