W ramach programu Rodzina na swoim udzielono kredytów na kwotę prawie 1,5 mld złotych

0
841

Jeszcze tylko przez niecałe siedem miesięcy, które zostały do końca bieżącego roku będzie można skorzystać z programu Rodzina na swoim. Warto sprawdzić, czy zmiany, jakie weszły w życie 31 sierpnia 2011 r. już przyczyniły się do wyraźnego ograniczenia liczby kredytów z rządowym wsparciem, czy też Polacy starają się wykorzystać pozostały czas chętniej zaciągając kredyty z dopłatą.

Od 2007 r. do końca marca 2012 r. przyznano łącznie blisko 145 tys. kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Głównym zadaniem tego programu była poprawa sytuacji mieszkaniowej głównie młodych znajdujących się jeszcze na dorobku małżeństw, starających się o swoje pierwsze wspólne mieszkanie. W rzeczywistości jednak z dofinansowania kredytu korzystały również starsze osoby, a nawet te powyżej 60 roku życia. Poniżej przedstawiono dane dotyczący liczby i wartości przyznanych zobowiązań kredytowych w Rodzinie na Swoim, do końca marca bieżącego roku.

Liczba i wartość kredytów udzielonych w programie Rodzina na swoim, stan na 31 Marca 2012 r.

 

2007

2008

2009

2010

2011

do końca III 2012

Liczba kredytów w RNS – rynek wtórny

2 211

4 607

18 698

25 717

27 649

4 046

Liczba kredytów w RNS – rynek pierwotny

386

605

7 590

10 426

13 862

2 749

Liczba kredytów w RNS – dom jednorodzinny

1 404

1 433

4 594

6 977

9 817

1 853

Łączna liczba udzielonych kredytów w RNS

4 001

6 645

30 882

43 120

51 328

8 648

Łączna wartość udzielonych kredytów w RNS (tys. zł)

434 668

852 799

5 417 579

8 074 302

10 249 336

1 485 338

Źródło: http://bgk.pl

 
Większość kredytów hipotecznych przyznawanych wraz z rządowym wsparciem została wykorzystana na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Warto jednak odnotować, że liczba zobowiązań hipotecznych na zakup nowego lokalu mieszkalnego zaczęła się za to wyraźnie zwiększać od 2009 r. Taki rozwój wypadków wynika z faktu, że dzisiaj coraz trudniej jest znaleźć lokum mieszczące się w obecnych limitach cenowych, zwłaszcza na rynku wtórnym. Dostępne są najczęściej lokale w kiepskim stanie technicznym, z przeznaczeniem do remontu.

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pierwotnym, to od pewnego czasu pojawiają się już inwestycje deweloperskie oferujące nowe jednostki mieszkalne w cenach umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych warunków kredytowych. Niestety zazwyczaj dotyczy to jednak kilku wybranych lokali w danym budynku, które są traktowane przez deweloperów, jako reklama całego projektu. Często zdarza się, że niższe ceny, spełniające obecne wymogi Rodziny na swoim są oferowane w przypadku szybkiej wpłaty całości lub większej części całkowitej kwoty za nowe M. Spełnienie takich warunków jest jednak oczywiście trudne, gdy lokal ma zostać zakupiony na kredyt.

Źródło: Emmerson S.A.