Rozszerzona współpraca INVEST-BANK i Liberty Poland

0
948

INVEST-BANK S.A. rozszerza współpracę z Liberty Poland S.A. należącą do Grupy Kapitałowej Polkomtel – operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Dotychczasowe relacje biznesowe między Spółkami obejmowały sprzedaż, z wykorzystaniem bankowości elektronicznej IBnet24, doładowań kart pre-paid wiodących operatorów sieci komórkowych działających w Polsce.

Z końcem ubiegłego roku, Strony zawarły umowę w zakresie wdrożenia w wybranych punktach sprzedaży Liberty Poland usługi Masowych Przelewów Wychodzących (MPW). Od dnia 7 stycznia 2013 roku punkty wyznaczone do świadczenia usługi rozpoczęły przyjmowanie zleceń opłacania rachunków w ramach usługi MPW.

INVEST-BANK S.A. i Liberty Poland S.A. będą podejmowały dalsze działania mające na celu rozszerzenie oferty usług MPW na całą sieć sprzedaży Liberty Poland.

MPW to usługa umożliwiająca przyjmowanie do realizacji rachunków opłacanych przez Klientów, m.in. z tytułu abonamentu za usługi telekomunikacyjne, gaz, prąd itp. INVEST-BANK jest jednym z największych operatorów tej usługi na rynku. Na koniec 2012 roku z usługi MPW we współpracy z Bankiem korzystało 30% liczby wszystkich Biur Usług Płatniczych działających na terenie całego kraju. Poza ww. Biurami, INVEST-BANK współpracuje także z siecią ponad 550 Placówek Partnerskich oferujących usługę MPW na zasadach agencyjnych.

Źródło: INVEST-BANK