Coraz więcej samorządów finansowanych przez Getin Noble Bank

0
970

Getin Noble Bank systematycznie zwiększa swój udział w segmencie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. W okresie od września do grudnia 2012 roku Bank uzyskał 5. pozycję pod względem wartości nowych kredytów udzielonych samorządom. Sprzedaż w tym czasie wzrosła o ponad 300%.

Getin Noble Bank od początku swojej działalności prowadzi obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Bank oferuje atrakcyjne instrumenty zarządzania rachunkiem bieżącym oraz finansowania inwestycji długoterminowych, m.in. infrastrukturalnych, z zakresu oświaty, gospodarki mieszkaniowej, wodociągowej oraz energetyki. Ponadto, Getin Noble Bank aktywnie wspiera realizację kontraktów inwestycyjnych zawieranych z samorządami, poręczając spłatę zobowiązań w formie gwarancji bankowych.

„Istotnym elementem strategii Getin Noble Banku jest rozszerzanie oferty dla podmiotów sektora publicznego. Rozwijane są nowoczesne narzędzia bankowości transakcyjnej, w tym urządzenia samoobsługowe dla mieszkańców dopasowane do potrzeb jednostek samorządowych i budżetu centralnego. Dedykowane instrumenty kredytowe oraz bankowość transakcyjna kierowane są również do podmiotów leczniczych oraz spółek komunalnych” – mówi dr Krzysztof Kluza, dyrektor odpowiedzialny za sektor publiczny w Getin Noble Bank.

Obecnie Getin Noble Bank prowadzi obsługę finansową dla ponad 50 jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych z branży energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji, szpitali publicznych i instytutów opieki zdrowotnej. Na koniec 2012 roku saldo należności od jednostek samorządu terytorialnego (bilans i pozabilans) w Banku wyniosło 0,7 mld zł. Jednocześnie środki na rachunkach i lokatach bankowych przekroczyły 1,9 mld zł.

Źródło: Getin Noble Bank