Narzędzie do zarządzania finansami osobistymi dostępne dla klientów ING Banku Śląskiego

0
1016

Finansometr ING, innowacyjne narzędzie do zarządzania finansami osobistymi, od początku lipca br. jest dostępny dla wszystkich klientów banku posiadających ROR w złotych oraz dostęp do systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine.

Finansometr to nowatorskie narzędzie systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine, pozwalające w prosty i intuicyjny sposób zarządzać budżetem domowym na podstawie analizy dokonywanych transakcji. Od marca br. z narzędzia mogli korzystać klienci banku, którzy zgłosili się do otwartych testów nowej usługi.

Do testów Finansometru zapisało się kilkanaście tysięcy naszych klientów. Blisko 90% z nich uznało, że jest zadowolona z możliwości jakie daje Finansometr.  Co nas szczególnie cieszy, cztery na pięć osób oceniło, że większość lub prawie wszystkie transakcje są kategoryzowane prawidłowo. Testerzy docenili także przejrzystość informacji o wydatkach i przychodach oraz łatwość korzystania z Finansometru. Teraz z tych zalet mogą korzystać wszyscy użytkownicy ING BankOnLine posiadający rachunki w złotych – mówi Mateusz Poznański, dyrektor odpowiedzialny za kanały bezpośrednie w ING Banku Śląskim.

Finansometr pozwala zarządzać finansami osobistymi na podstawie analizy dokonywanych transakcji. Ocenie podlegają wszystkie transakcje dokonywane kartami płatniczymi oraz na rachunkach osobistych czy oszczędnościowych. Transakcje są automatycznie kategoryzowane i grupowane oraz prezentowane w formie wykresów i raportów dostępnych od ręki przez całą dobę. Inteligentny i uczący się algorytm automatycznie klasyfikuje dane według odpowiednich kategorii (np. rozrywka, dom, zdrowie) i podkategorii (np. sport, remont, lekarstwa). Użytkownicy mogą nadawać własne kategorie wydatków i przychodów, rejestrować transakcje dokonane poza rachunkami analizowanymi w Finansometrze, a także porównywać strukturę własnych wydatków z przeciętnymi użytkownikami ING BankOnLine w podobnym wieku, dochodach, wykształceniu etc.

Z Finansometru mogą korzystać wszyscy klienci indywidualni i przedsiębiorcy będący właścicielami lub współwłaścicielami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych i  korzystający z systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine.

Źródło: ING Bank Śląski