Gwarancje de minimis w ofercie BZ WBK

0
2171

Bank Zachodni WBK wprowadza gwarancje de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niski koszt zabezpieczenia i minimum formalności to krok w kierunku uzyskania łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania dla szerszej grupy odbiorców.

Gwarancja de minimis, oferowana za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK przez Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytów finansujących bieżącą działalność gospodarczą, tj. kredytu obrotowego lub kredytu w rachunku bieżącym, który stanowi obecnie na rynku najczęściej wybieraną przez firmy opcję finansowania (w 2012 roku korzystało z niej 11,7% badanych firm). Uzyskane dzięki gwarancji środki przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel, w tym między innymi uregulowanie faktur za zakupione towary i usługi, zapłatę podatków czy składek ZUS czy też spłatę kredytu w innym banku.

– 80% małych i średnich firm w ostatnich 3 latach w ogóle nie korzystało z kredytów, a ponad połowa tych, które zaciągnęły zadłużenie, spłacała w ten sposób kredyty sprzed 2010 roku. Gwarancja de minimis jest udogodnieniem dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających zabezpieczenia i w tym sensie umożliwia im pozyskanie środków, na które wcześniej nie mieli szansy. Może też oznaczać dla właścicieli firm większą elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem – nie muszą go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego – powiedział Filip Jaskuła, dyrektor obszaru małych firm.

Zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis może być ustanowione w wysokości nawet 60% kwoty kredytu na okres do 27 miesięcy. Jeśli klient skorzysta z niej w 2013 roku, zostanie zwolniony z opłaty prowizyjnej na rzecz BGK za pierwszy rok. Za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi jedynie 0,5%.

Aby otrzymać zabezpieczenie kredytu w ramach portfelowej gwarancji de minimis BGK, wystarczy odwiedzić jedną z blisko tysiąca placówek Banku Zachodniego WBK, tj. oddział, placówkę partnerską lub oddział oznaczony logo „Kredyt Bank”, i do wniosku o udzielenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej dołączyć wniosek o udzielenie gwarancji de minimis. Bank nie wymaga dokumentowania finansowanych wydatków fakturami. Do uzyskania środków konieczne jest jedynie posiadanie zdolności kredytowej. Gwarancja udzielana jest z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

– Poza szeroko dostępnym, atrakcyjnym i wygodnym zabezpieczeniem oraz korzystnymi warunkami kredytowania, na zainteresowanie gwarancjami de minimis z pewnością wpłynie nasze kompleksowe podejście do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Bankowy oddział to jedyne miejsce, które trzeba odwiedzić w poszukiwaniu bezpiecznego kredytu na rozwój swojej firmy; udzielimy w nim kredytu, gwarancji BGK, a – w razie potrzeby – obejmiemy ubezpieczeniem, które może zapewnić klientowi ochronę w trudnych sytuacjach losowych związanych ze zdrowiem, życiem, a także niezdolnością do pracy. Jesteśmy największym bankiem w Polsce oferującym ubezpieczenie na życie kredytobiorcom – właścicielom firm. Z naszych analiz wynika, że obecnie korzysta z niego co trzeci z naszych klientów – właścicieli lub współwłaścicieli firmy. W tak zmiennym dziś otoczeniu gospodarczym gwarancja, że w razie trudności ze spłatą zobowiązania można liczyć na pomoc BGK oraz wygodne ubezpieczenie kredytu mogą przesądzić o większej skłonności przedsiębiorców do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności – dodał Filip Jaskuła.

Źródło: BZ WBK