Getin Noble Bank S.A. prawnie połączony z Get Bank S.A.

0
1036

1 czerwca 2012 roku nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A.  oraz Getin Noble Bank S.A. Powstały w wyniku fuzji Bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank S.A. Spółka będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Połączenie Get Bank S.A. (dawny Allianz Bank Polska S.A.) z Getin Noble Bank S.A. jest kolejnym etapem procesu, zmierzającego do zwiększenia ilości akcji Getin Noble Banku dostępnych w wolnym obrocie. Docelowa płynność akcji Banku powinna osiągnąć poziom satysfakcjonujący dla dużych, instytucjonalnych inwestorów, co pozwoli na pełną, rynkową wycenę Spółki. Połączenie banków umożliwi również wypełnienie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zwiększenia ilości akcji Getin Noble Bank w wolnym obrocie. Fuzja wpłynie również pozytywnie na współczynnik wypłacalności Banku.

Nowy etap w historii Getin Noble Banku

Getin Noble Bank jest dziś drugim pod względem aktywów największym bankiem z większościowym polskim kapitałem i trzecią  największą pod względem przychodów ze sprzedaży (po PKO BP i PZU) polską instytucją finansową na rynku.

Historia Banku sięga 2004 roku. Wtedy to, w wyniku przekształcenia należącego do Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego powstał Getin Bank. W grudniu tego samego roku Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi. Rok później zakończona została transakcja zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa przez Getin Holding. W marcu 2006 oddziały Wschodniego Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku, natomiast licencja bankowa oraz kapitały spółki posłużyły jako podstawa do stworzenia Noble Banku, pierwszej instytucji finansowej w Polsce od początku dedykowanej usługom Private Banking.

W 2009 roku została podjęta strategiczna decyzja o fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego. Zgodnie z filozofią grupy, celem fuzji było m.in. ograniczenie kosztów finansowania obu banków oraz pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Za kluczową należy na pewno uznać podjętą w owym czasie decyzję o zachowaniu odrębności obu bardzo rozpoznawalnych marek oraz struktur: Getin Banku i Noble Banku. Powstały w styczniu 2010 roku Getin Noble Bank od razu znalazł się w gronie dziesięciu największych banków w Polsce.

Źródło: Getin Bank