Linia gwarancyjna dla przedsiębiorców w Getin Banku

0
783

Korporacyjna część Getin Banku uruchomiła nowy produkt – linię gwarancyjną. Jest to usługa umożliwiająca korzystanie z gwarancji bankowych na podstawie ramowej umowy, bez konieczności każdorazowego przeprowadzania procesu oceny zdolności kredytowej oraz ustanawiania nowych zabezpieczeń.

Linia Gwarancyjna w Getin Banku to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców często korzystających z gwarancji bankowych. Posiadanie takiej linii umożliwia szybki dostęp do pełnej oferty gwarancji stosowanych na rynku, zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów, a w przypadku uczestnictwa w przetargach wyklucza konieczność angażowania środków własnych na zapłatę wadium. Linia przyznawana jest bezterminowo, a kwota limitu ustalana jest indywidualnie na podstawie zdolności kredytowej przedsiębiorcy liczonej w oparciu o przychody lub dochody (w zależności od wybranego wariantu produktu).

Oferta Getin Bank umożliwia przedsiębiorcom współpracujących m.in. z jednostkami Skarbu Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego kompleksową obsługę zawartych umów i kontraktów. W ramach współpracy z bankiem firma może skorzystać z gwarancji wymaganych od momentu startu w przetargu, aż po jego ukończenie (gwarancje wadialne, należytego wykonania i inne). Dodatkowo, dostępny dla przedsiębiorców kredyt przetarg pozwala na sfinansowanie aż do 70% kwoty kontraktu netto bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. Kolejnym atutem oferty Getin Banku jest możliwość wykupu wierzytelności powstałych po realizacji prac na rzecz JST/JSP. Usługa ta pozwala na natychmiastowy dostęp do środków obrotowych przedsiębiorstwa po realizacji przetargu.

Źródło:GETIN Bank