FM Bank zawarł umowę z Funduszem Mikro

0
1441

W ciągu najbliższego roku FM Bank będzie współpracował z Funduszem Mikro. Umowa, która została właśnie zawarta, zakłada informowanie klientów aplikujących o finansowanie w banku, którzy jednak nie otrzymali kredytu, o partnerze – Funduszu Mikro mogącym ponownie rozważyć finansowanie klienta.

Postanowienia umowy wchodzą w życie od lipca 2012 r.

Przedsiębiorcy z sektora Mikro i MŚP, którzy nie mają zdolności kredytowej według kryteriów obowiązujących w FM Banku zyskają szansę na pożyczkę z Funduszu Mikro. Podpisana umowa zakłada wymianę informacji za pomocą interfejsu pomiędzy systemami informatycznymi, łączącymi oba podmioty. Wniosek przedsiębiorcy, który nie spełnia kryteriów zdolności kredytowej w FM Banku, przekazany zostanie za zgodą przedsiębiorcy do ponownego rozpatrzenia do Funduszu Mikro. Tutaj przejdzie analizę wiarygodności i zdolności kredytowej. Na tej podstawie Fundusz Mikro zaproponuje wnioskodawcy nowe zabezpieczenia i nowe warunki pożyczki.

To pierwsza tego typu umowa Funduszu Mikro z Bankiem, lecz prawdopodobnie nie ostatnia. Jak mówi Magdalena Dulczewska, prezes Funduszu Mikro: – Jesteśmy w trakcie rozmów z podmiotami zainteresowanymi podobną współpracą. Banki dostrzegają w niej szansę na pozyskanie finansowania dla swoich klientów. Jednocześnie same będą miały możliwość wygenerowania dodatkowego przychodu z tytułu sprzedaży do Funduszu Mikro tych leadów, które nie spełniają ich kryteriów oceny ryzyka.

Fundusz Mikro, działający na polskim rynku już od 17 lat, koncentruje się na kredytowaniu przedsiębiorstw z segmentu mikro i MŚP pożyczkami do 50 tys. złotych. Podpisana właśnie umowa z FM Bankiem pozwoli jeszcze większej liczbie małych firm zyskać wsparcie finansowe, konieczne do rozwoju działalności.       

Źródło: FM Bank