Bank BPH chce przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia

0
994

Bank BPH podjął decyzję w sprawie uproszczenia struktury organizacyjnej i jej dostosowania do strategii Banku na kolejne lata, która zakłada osiągnięcie przez bank wskaźnika koszty/dochody poniżej 60% do 2015 roku. W związku z powyższym zarząd rozpoczął negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w centrali banku, która obejmie ok. 600 pracowników do końca listopada 2012 r

Poprawa efektywności organizacyjnej i kosztowej banku umożliwi realizację ambitnych planów rozwoju w kolejnych latach. Strategia banku koncentruje się na wzroście efektywności działania w oparciu o uproszczoną strukturę organizacyjną, konkurencyjną i atrakcyjną ofertę produktową, silną markę związaną z podejściem fair play oraz niskie koszty działania. 
 

Bank BPH planuje zwiększyć przychody i przewiduje, że nowo udzielane kredyty w strategicznych produktach detalicznych i komercyjnych wzrosną znacznie powyżej tempa wzrostu rynku w kolejnych 3 latach. Bank będzie nadal inwestować w markę, budowę nowych, przyjaznych dla klientów oddziałów, remonty istniejących, a także w rozwój atrakcyjnej oferty dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz MSP.

Zarząd banku oczekuje, że każdy kwartał roku 2012 zamknie się zyskiem.

źródło: Bank BPH