Zwrot kosztów za zakupy kartą debetową w ING Banku Ślaskim

0
1244

ING Bank Śląski zaprasza klientów do udziału w konkursie „Twoje zakupy na nasz koszt”. Sześćdziesięciu zwycięzców otrzyma zwrot kosztów zakupów dokonanych kartą debetową ING.

Konkurs skierowany jest do klientów indywidualnych ING Banku Śląskiego, którzy są posiadaczami Konta z Lwem i korzystają z bankowości elektronicznej ING BankOnLine. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania zarejestrować swój udział na stronie www.ingbank.pl/zakupy i podać  hasło konkursowe będące zakończeniem zdania „Warto płacić kartą ING, ponieważ…”. Hasło nie może być dłuższe niż 160 znaków. Kolejnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku Konto z Lwem w złotych.

Na zwycięzców czeka 60 nagród pieniężnych w wysokości równej kwocie dokonanych i rozliczonych transakcji bezgotówkowych. Bank poinformuje nagrodzonych uczestników o wynikach poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine do 28 lutego 2013 r. Nagrody, w postaci zwrotu kosztów zakupów do 1000 zł, zostaną przekazane najpóźniej do 28 lutego 2013 r.

Szczegóły konkursu oraz pełna treść regulaminu są dostępne na stronie www.ingbank/zakupy

Źródło: ING Bank Śląski