Zmiany w zarządzie banku DnB Nord

0
1497

Rada Nadzorcza banku przyjęła rezygnację Bartosza Chytły ze stanowiska prezesa zarządu. Decyzję o odejściu z banku podjęła również Agnieszka Porębska, członek zarządu, odpowiadająca za segmenty klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rezygnacje Bartosza Chytły oraz Agnieszki Porębskiej związane są ze zmianą strategii banku. Nowym prezesem DnB NORD będzie Artur Tomaszewski, w zarządzie banku odpowiadający dotychczas za bankowość korporacyjną.

– Uważam moją misję za zakończoną – mówi Bartosz Chytła, prezes zarządu DnB NORD Polska – bank wypracował solidne wyniki. Udało nam się również stworzyć zupełnie nową i nastawioną na sukces kulturę organizacyjną firmy, która sprawia, że bank jest gotowy do przyjęcia nowej strategii właściciela – dodaje.

– Widzimy bardzo wymierne efekty zarządzania bankiem w ostatnich trzech latach i tym samym wkład Bartosza Chytły oraz Agnieszki Porębskiej. W szczególności doceniamy zakończoną sukcesem restrukturyzację i wprowadzenie DnB NORD Polska na ścieżkę zyskownego wzrostu. Mamy wspólnie poczucie, że razem zrobiliśmy tyle, ile było możliwe w ramach dotychczasowej strategii Grupy DNB – mówi Geir Bergvoll, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku DnB NORD Polska.

W trakcie 3-letniej prezesury Bartosza Chytły DnB NORD spektakularnie poprawił swój wynik finansowy. Ubiegły rok bank zamknął skonsolidowanym zyskiem netto (91 mln zł) niemal dwukrotnie większym niż w roku poprzednim, a to oznacza, że był to kolejny rok z rzędu, w którym bank odnotował historycznie najlepszy wynik. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wzrósł do 11,2 proc.; wskaźnik kosztów do przychodów (CIR) został obniżony na koniec 2011 roku do 61,1 proc., podczas kiedy jeszcze w 2009 roku utrzymywał się na poziomie ponad 87 proc. W tym czasie bank znacznie wzmocnił swoją obecność w obszarach bankowości korporacyjnej i wspólnot mieszkaniowych oraz wprowadził nową ofertę dla małych i średnich firm. Jednocześnie od podstaw zbudowana została oferta personal banking i wypracowana mocna pozycja na rynku kredytów hipotecznych.

– Dzięki wielu inicjatywom, jakie podjęliśmy, a w szczególności rozwojowi oferty i sieci dystrybucji, a także dzięki skutecznym akcjom marketingowym, przychody linii biznesowej bankowości detalicznej i MŚP zostały niemal podwojone i wzrosły do 200 mln zł na koniec 2011 roku – mówi Agnieszka Porębska odpowiadająca za rozwój bankowości detalicznej i MŚP w DnB NORD Polska.

Kierowany przez Artura Tomaszewskiego bank będzie nadal obsługiwał klientów detalicznych i MŚP, jednak – zgodnie z koncepcją właściciela (norweska Grupa DNB), który zamierza skupić swoją działalność na współpracy z dużymi firmami – położy większy nacisk na bankowość korporacyjną. Bank DnB NORD Polska legitymuje się silnymi kompetencjami  i dużym doświadczeniem w tym zakresie. Obecny jest na tym rynku od 2004 roku. Aktualnie obsługuje ponad 1000 podmiotów z tego segmentu (biorąc pod uwagę firmy o rocznych obrotach powyżej 80 mln zł oraz jednostki samorządu terytorialnego). Tylko w zeszłym roku pozyskał 150 nowych klientów korporacyjnych.

Obok Artura Tomaszewskiego, w składzie zarządu banku zasiadają aktualnie: Olof Seidel i Przemysław Sztandera.

Źródło: DnB Nord