Rozbudowa lotniska w Krakowie finansowana przez Bank Pekao

0
1222

Bank Pekao podpisał umowę ze spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice dotyczącą finansowania rozbudowy i modernizacji lotniska. Zostanie ono zapewnione dzięki emisji obligacji o wartości do 615 mln zł z ostatecznym terminem wykupu do 2027 roku. To modernizacja już szóstego portu lotniczego, w której Bank Pekao uczestniczy jako organizator finansowania.

 

Na mocy zawartej 26 czerwca umowy między Bankiem Pekao i spółką Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice, bank zorganizuje finansowanie rozbudowy lotniska w postaci emisji obligacji długoterminowych na kwotę 565 mln zł, które zostaną przeznaczone na współfinansowanie nakładów inwestycyjnych. Ponadto bank zapewni spółce możliwość skorzystania z odnawialnej rezerwy krótkoterminowej w wysokości do 50 mln zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie dotacji unijnych oraz podatek VAT związany z inwestycjami.

– Rozbudowa największego regionalnego portu lotniczego w Polsce to projekt kluczowy nie tylko z perspektywy miasta, ale również w perspektywie całego kraju. Tym bardziej cieszę się, że zostaliśmy wybrani jako partner tego projektu. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionów – czyli  cel, jaki sobie postawiliśmy – nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Zorganizowanie finansowania dla krakowskiego lotniska stanowi potwierdzenie naszej pozycji lidera w obszarze finansowania rozwoju polskich lotnisk – mówi Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Banku Pekao.

Pozyskane w ramach emisji obligacji środki zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę terminala pasażerskiego, budowę przystanku pasażerskiego,  remont dróg kołowania i drogi startowej oraz rozbudowę płyty postojowej. Planowany całkowity koszt rozbudowy lotniska będzie wynosił ok. 1 mld zł. Wszystkie inwestycje w krakowskim porcie lotniczym zostaną zrealizowane do 2015 roku.

– Udzielenie przez Bank Pekao finansowania oznacza dla nas wysoką ocenę standingu finansowego naszej spółki – podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. – Cieszy nas, że dzięki współpracy z Bankiem Pekao mamy zapewnione finansowanie ambitnego planu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że w tym procesie bank wykazał się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem – dodaje Pamuła.

Lotnisko w Krakowie to przykład kolejnej modernizacji portu lotniczego finansowanej przez Pekao. W ubiegłym roku bank współuczestniczył w finansowaniu rozbudowy lotnisk w Modlinie, Łodzi i Rzeszowie oraz dwóch portów lotniczych obsługujących miasta–gospodarzy EURO 2012 – we Wrocławiu i w Poznaniu. Do tej pory bank zorganizował finansowanie lotnisk na łączną kwotę ponad 720 mln zł. Największa wartość dotychczasowej umowy – na 230 mln zł – dotyczyła emisji obligacji dla wrocławskiego lotniska.

Źródło: Bank Pekao SA