Ponad 166 mln wypracowanego zysku w I kwartale 2012 roku Grupy Getin Noble Bank

0
991

W pierwszym kwartale 2012 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 166,6 mln PLN. Oznacza to wzrost o 66,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 roku. Na koniec marca 2012 roku aktywa banku osiągnęły wartość 55,3 mld PLN. 

 

W pierwszych trzech miesiącach roku bank realizował ogłoszoną w IV kwartale 2011 strategię, której celem jest zmiana struktury bilansu, przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności oraz wzroście przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym. Dochody  banku wzrosły o  ponad 14%  (r/r),  a koszty działania zostały obniżone o ponad 2%.

W ramach ogłoszonej pod koniec 2011 roku strategii bank ograniczył sprzedaż kredytów hipotecznych na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszym terminie zapadalności – kredytów detalicznych, samochodowych, firmowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Ich łączna sprzedaż w I kwartale wzrosła o 26% w ujęciu rok do roku. Wartość sprzedaży kredytów firmowych oraz dla JST wyniosła w I kwartale 0,8 mld PLN, czyli o ponad 53,4% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Natomiast wartość sprzedaży kredytów detalicznych w I kwartale wyniosła prawie 0,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 17,1% (r/r). W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych Getin Noble Banku wzrosło o 5,2%, podczas gdy w polskim systemie bankowym zanotowano jego spadek o 2,5%. Od 31 marca 2011 roku bank zanotował łącznie 15% wzrostu salda kredytowego. Na koniec kwartału wyniosło ono ponad 40 mld PLN.

Po pierwszych 3 miesiącach 2012 roku wskaźnik kredyty/depozyty utrzymywał się na poziomie ok. 90%. W ujęciu rok do roku Getin Noble Bank zwiększył saldo depozytów o 22,3% (do 47,8 mld PLN) osiągając 6,2% udziału w rynku depozytów (+0,8 p.p.). W I kwartale saldo depozytów banku wzrosło o 1,6 mld PLN, podczas gdy rynek zanotował ponad 1,7 mld PLN spadku.

Jednym z elementów nowej strategii jest zwiększenie przychodów z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową. W I kwartale ponad 57% prowizji pochodziło z innych źródeł niż sprzedaż kredytów  (+15 p.p. w stosunku do całego 2011 roku). Jednostkowy wynik z tytułu prowizji i opłat w pierwszym kwartale wyniósł 206,4 mln PLN. W analogicznym okresie 2011 roku było to 182,2 mln PLN.

Dzięki rozwojowi produktów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka kredytowego oraz skutecznym działaniom prewindykacyjnym i windykacyjnym, łączny koszt ryzyka kredytowego spadł o 0,77 p.p. w stosunku do końca ubiegłego roku. Spadek ten miał miejsce we wszystkich grupach produktowych. W portfelu kredytów detalicznych koszt ryzyka zmniejszył się o 4,94 p.p., kredytów samochodowych o 1,80 p.p., a kredytów korporacyjnych o 1,91 p.p.

Strategia banku zakłada budowę stabilnej bazy kapitałowej. Planowane na najbliższe miesiące zwiększenie poziomu długu podporządkowanego, fuzja z Get Bankiem oraz nowa emisja akcji będą kontynuacją działań zainicjowanych w 2011 roku. Ich celem jest osiągnięcie jednostkowego współczynnika wypłacalności (CAR) na poziomie 12%. Na koniec marca wynosił 11,3%, (+1,9 p.p. w ujęciu rok do roku). Od początku 2012, w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji, wyemitowano obligacje podporządkowane o łącznej wartości ponad 440 mln PLN z czego ponad 400 mln PLN zostało już zaliczone do funduszy uzupełniających banku.

W pierwszym kwartale 2012 roku Open Finance wypracował dla grupy kapitałowej zysk netto w wysokości 14,8 mln PLN, co jest największą kontrybucją do wyniku wśród spółek zależnych. W tym samym okresie, zysk netto domu maklerskiego Noble Securities wyniósł 6,4 mln PLN, a wynik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds przekroczył 4,4 mln PLN.

Źródło: Getin Noble Bank