Oferta kredytowa skierowana do lekarzy i weterynarzy

0
1298

Specjalna propozycja Banku BPH dla lekarzy i weterynarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską. Atrakcyjny kredyt inwestycyjny na zakup sprzętu medycznego i 3 miesiące bez opłat za prowadzenie rachunku Biznes Symetria Pro!

Bank BPH przygotował specjalną propozycję dla lekarzy i weterynarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską. Oferta dotyczy kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu sprzętu medycznego produkowanego przez GE oraz innych producentów, a także obniżenia opłat za wybrane usługi w ramach rachunku Biznes Symetria Pro.

Bank BPH może sfinansować zakup sprzętu medycznego nawet do kwoty 500.000 zł, bez zaświadczeń z ZUS i US oraz bez konieczności przedstawiania wyciągów z innego banku. Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi 1 rok. W przypadku finansowania nowego i używanego sprzętu produkowanego przez GE Healthcare wiek sprzętu na koniec okresu kredytowania nie może przekroczyć 7 lat (w przypadku sprzętu produkowanego przez innego producenta – 5 lat). Wiek sprzętu w dniu złożenia wniosku nie może przekraczać 3 lat. Udział własny Klienta powinien wynieść 25% wartości netto faktury.

Klienci, którzy skorzystają z propozycji opisanej powyżej i dodatkowo do 30.06.2012 r. zawrą z Bankiem umowę o rachunek Biznes Symetria Pro (lub o rachunek Biznes Symetria Pro i rachunki pomocnicze do tego rachunku), zostaną zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku Biznes Symetria Pro przez 3 pierwsze miesiące, a następnie standardowa stawka za prowadzenie tego rachunku zostanie bezterminowo obniżona o połowę, czyli do 25 zł.
Dodatkowo przelewy zewnętrzne krajowe w zł przez system bankowości internetowej z rachunku Biznes Symetria Pro i z rachunków pomocniczych otwartych do tego rachunku na podstawie wspólnej umowy (z wyjątkiem przelewów z rachunku Symetria Profit)  kosztują w ramach oferty 1 zł od pojedynczego przelewu. Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe własne z rachunku Biznes Symetria Pro oraz rachunków pomocniczych (z wyjątkiem wpłat i wypłat z rachunku Symetria Profit i wypłat w ramach usługi TransPłace) jest obniżona do 0,1% min. 5 zł od pojedynczej transakcji. 

Warunki kredytu:

  • długi okres kredytowania – do 7 lat (jeżeli producentem jest GE),
  • kredytobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
  • kredytobiorca może odliczać raty odsetkowe,
  • 0 zł za prowadzenie rachunku Biznes Symetria Pro przez 3 miesiące (a następnie połowa standardowej stawki, czyli 25 zł),
  • 1 zł za zewnętrzne przelewy krajowe w zł,
  • 0,1% min. 5 zł od pojedynczej transakcji przy wpłatach/wypłatach gotówkowych własnych na/z rachunku.

Oferta dotycząca kredytu obowiązuje do 30.06.2012 r. lub do momentu wyczerpania dostępnego limitu kredytowego, jeśli wyczerpanie nastąpi przed 30.06.2012 r. Oferta związana z rachunkiem obowiązuje do 30.06.2012 r.

Źródło: Bank BPH