Umowa na linię kredytową pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

0
1011

PKO Bank Polski podpisał kolejną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na mocy której uzyska linię kredytową w wysokości 150 mln euro przeznaczoną na finansowanie potrzeb inwestycyjnych sektora samorządowego. W ramach programu beneficjenci mogą uzyskać kredyty inwestycyjne na preferencyjnych warunkach cenowych.
 
Głównym celem programu realizowanego we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest ułatwienie dostępu do długoterminowego finansowania inwestycji, na preferencyjnych warunkach cenowych.
 
Przedmiotem finansowania w ramach linii kredytowej EBI mogą być projekty inwestycyjne związane z budową i modernizacją infrastruktury lokalnej, ochroną środowiska, ochroną zdrowia i oświatą. Kredyty w ramach oferty mogą zostać przeznaczone również na współfinansowanie projektów unijnych. Ponadto klienci mogą pozyskać środki na preferencyjnych warunkach cenowych, w zakresie oprocentowania. Całkowity koszt projektu musi się mieścić w przedziale  40 tys. – 25 mln euro. Finansowanie środkami pochodzącymi z EBI nie może przekroczyć 50 proc. wartości projektu.
 
PKO Bank Polski aktywnie finansuje sektor samorządowy oraz małe i średnie firmy między innymi poprzez realizację projektów z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) czy Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), wspierającymi rozwój tych ważnych dla gospodarki sektorów. Umowa z EBI jest już trzecią, po uzyskanej w 2004 roku linii kredytowej na kwotę 100 mln euro oraz uzyskanej w 2009 roku, na kwotę 150 mln euro. Obydwie linie zostały w pełni wykorzystane. Zainteresowanie kredytami współfinansowanymi z linii EBI było bardzo duże – ze środków drugiej linii sfinansowanych zostało ponad 100 samorządowych projektów inwestycyjnych oraz ponad 1700 projektów realizowanych przez MŚP. Obecna umowa kierowana jest do klientów z sektora samorządowego.
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE. Głównym zadaniem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej w krajach członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji.

Źródło: PKO Bank Polski