Kredyt konsorcjalny we frankach szwajcarskich dla PKO BP

0
1141

PKO Bank Polski zaciąga na rynku międzynarodowym kredyt konsorcjalny we frankach szwajcarskich od konsorcjum banków. Kwota kredytu, która wyniosła 410 mln CHF oraz warunki, na których jest on zaciągany, potwierdzają wysoką wiarygodność kredytową Banku na rynku międzynarodowym.

Środki pozyskane w wyniku transakcji zostaną przeznaczone na ogólne cele finansowania działalności Banku. Kredyt zostanie zaciągnięty bez zabezpieczenia na okres 3 lat. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na rynkowej stawce referencyjnej CHF LIBOR skorelowanej z półrocznym okresem odsetkowym. Spłata kapitału nastąpi jednorazowo, na koniec okresu kredytowania.

Tylko instytucje o najwyższej reputacji, takie jak PKO Bank Polski, są w stanie odnieść sukces, pozyskując środki na korzystnych warunkach w czasie tak dużej zmienności na rynkach finansowych. Zawierając tę transakcję pokazaliśmy również, że potrafimy skutecznie współpracować z największymi bankami międzynarodowymi – mówi Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Kredyt pozwoli Bankowi zdywersyfikować źródła finansowania działalności we frankach szwajcarskich. Transakcja ma charakter „club deal”, w którym uczestniczy 7 banków międzynarodowych. Organizatorami konsorcjum dla PKO Banku Polskiego są: Citibank Handlowy, BNP Paribas, ING Bank NV.

Źródło: PKO Bank Polski