Nordea Bank wprowadza nowy system bankowości elektroniczej Netbank

0
1711

W dniach 10-31 maja 2012 roku, dla klientów korzystających z rachunku eFirma plus, Nordea Bank wprowadzi nowy system bankowości elektronicznej pod nazwą Netbank. Celem zmiany jest dostarczenie klientom bardziej nowoczesnego, przejrzystego i przyjaznego narzędzia w ramach bankowości elektronicznej.

Wdrażanie systemu Netbank nastąpi automatycznie. Po otrzymaniu przez użytkownika dostępu do systemu Netbank, zablokowana zostanie możliwość logowania do Solo. Nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób logowania, a historia wykonywanych transakcji pozostanie bez zmian. Do nowego systemu nie zostaną jednak przeniesione transakcje niezautoryzowane w systemie Solo, starsze niż 2 miesiące. Jednocześnie bank informuje, że dnia 1 czerwca 2012 roku system Solo zostanie zamknięty i od tego dnia jedynym systemem bankowości elektronicznej Nordea Bank Polska będzie nowy system Netbank.

Netbank został zbudowany tak, aby klienci mogli poruszać się po nim w łatwy i intuicyjny sposób. Platforma dla klientów instytucjonalnych posiadających w banku rachunek eFirma plus wyposażona została w udoskonaloną nową funkcję wielopoziomowej autoryzacji transakcji i operacji. Każdy użytkownik systemu ma zdefiniowany swój indywidualny profil uprawnień. Schematy autoryzacyjne nie ulegną zmianie.

Dodatkowo każdy użytkownik, który posiada więcej niż jeden dostęp do systemu bankowości elektronicznej będzie miał możliwość logowania się do Netbanku za pomocą jednego wybranego przez siebie numeru identyfikacyjnego ID oraz przypisanego do niego narzędzia uwierzytelniania. Multidostęp umożliwia posiadanie jednego dostępu do wszystkich rachunków klienta w banku, niezależnie od tego czy są to rachunki firmowe, czy osobiste. Aby otrzymać taką możliwość, należy złożyć wniosek po zalogowaniu do Netbanku lub za pośrednictwem Call Cantre.

źródło: Nordea Bank Polska