Bank BGŻ udziela gwarancji de minimis

0
3264

Bank BGŻ przystąpił do programu gwarancji de minimis. Program, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wspiera firmy z sektora mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki rządowym gwarancjom więcej klientów biznesowych Banku BGŻ otrzyma kredyt na bieżącą działalność.

Linia gwarancyjna de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i oferowana jest na preferencyjnych warunkach.

– Włączamy się w program gwarancji de minimis, aby w okresie spowolnienia gospodarczego jeszcze lepiej wspierać przedsiębiorców. Firmy  mikro, małe i średnie będą mogły uzyskać korzystne gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu –  powiedział Witold Okarma, wiceprezes Zarządu Banku BGŻ.  Program gwarancji pozwoli na bezpieczne planowanie działalności gospodarczej naszych klientów, nawet  tych, którzy nie mają długiej historii kredytowej oraz nie posiadają wystarczających aktywów – dodał Witold Okarma.

Klienci Banku BGŻ będą mogli składać wnioski o gwarancje de minimis przy okazji ubiegania się o:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
  • kredyt rewolwingowy.

Bank BGŻ zajmuje się przygotowaniem wszelkich formalności związanych z udzieleniem gwarancji. Klienci posiadający zdolność kredytową mogą uzyskać gwarancję do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego. Kwota nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych. Gwarancja jest wystawiana na okres 27 miesięcy, nie dłużej niż okres kredytowania wydłużony o trzy miesiące.

Źródło: Bank BGŻ