Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pocztowego

0
871

Wyniki po I kwartale 2012 r. pokazują, że Bank Pocztowy nie zwalnia tempa rozwoju skali biznesu. W ciągu trzech miesięcy Bank pozyskał 60 tys. nowych Klientów i udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 317 mln zł, czyli o 80% więcej niż przed rokiem.

W ciągu pierwszego kwartału 2012 r. Bank Pocztowy zanotował dobre wyniki, będące kontynuacją jego dynamicznego rozwoju z poprzednich dwóch lat. Bank pozyskał w tym okresie 60 tys. Klientów detalicznych, a liczba prowadzonych przez Bank  Pocztowych Kont Standard i Nestor wzrosła do 567 tys. Obecnie Bank prowadzi już 600 tys. rachunków bieżących dla Klientów indywidualnych. Liczba Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorców przekroczyła 1,13 miliona.

Bank Pocztowy zanotował bardzo wyraźny wzrost w segmencie kredytów hipotecznych. Jego udział w rynku wynosi obecnie 3,3%. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w I kw. roku 317 mln zł. Dzięki przyspieszeniu sprzedaży, ich saldo osiągnęło 1,9 mld zł (944 mln rok wcześniej). – Wielkość nowej sprzedaży daje nam 10 pozycję na rynku i taką pozycję chcemy utrzymać – podkreśla Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Rok wcześniej po I kw. Bank zajmował 14. pozycję na rynku. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła natomiast 160 mln zł (wzrost o 37%), a ich saldo przekroczyło 1 mld zł.

Konsekwencja w realizowaniu przez Bank Pocztowy wytyczonej Strategii oraz optymalizacja kosztowa przynosi oczekiwane efekty. W pierwszym kwartale 2012 r. zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej osiągnęliśmy jeszcze lepsze wyniki niż rok wcześniej, a liczba prowadzonych przez Bank rachunków wzrosła w ciągu roku o ponad 50%. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż swoje plany sprzedażowe zrealizowała także Poczta Polska – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. – Co ważne, poza dalszą poprawą wyników biznesowych, stale poprawiamy naszą efektywność kosztową. Współczynnik kosztów do dochodów przez rok zmniejszył się z 87,7% do 83% – dodaje Bogus.

Suma Bilansowa Banku wyniosła po I kw. 2012 r. 5,49 mld zł i była wyższa o 1,27 mld zł niż w I kw. 2011 r. Saldo kredytów brutto przekroczyło poziom 4 mld zł (przyrost o 1,32 mld zł r/r). Saldo depozytów osiągnęło 4,8 mld zł (ponad 1 mld więcej niż w 1 kw. 2011 roku).

Wzrostom sprzedaży towarzyszyła poprawa wyników finansowych. WNDB po I kw. roku osiągnął 70,4 mln zł (60,1 mln rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 5,1 mln zł, wobec 3,8 mln po I kw. 2011 r. Wskaźnik ROE netto wzrósł do 6,3% (5,2 % po I kw.2011 r.).

Źródło: Bank Pocztowy