Kredyt w rachunku bieżącym dla firm w Meritum Banku

0
845
Meritum Bank oferuje firmom do 300 tys. zł kredytu w rachunku bieżącym Biznes Linia. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego procesu, załatwienie wszystkich formalności związanych z udzieleniem kredytu odbywa się w trakcie jednego spotkania z doradcą.

Biznes Linia przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek, które prowadzą działalność co najmniej od 12 miesięcy.

Kredyt ma charakter odnawialny. Firma może korzystać z niego wielokrotnie, wypłacając w danym momencie taką część przyznanego limitu, jakiej potrzebuje. Każdy wpływ na konto firmowe zmniejsza zadłużenie i umożliwia ponowne sięgnięcie po środki przyznane w ramach limitu.

Klienci cenią sobie wygodę i oszczędność czasu, dlatego specjalnie dla nich wprowadziliśmy nowatorski sposób zawierania umowy kredytu w rachunku bieżącym. Dzięki niemu firmy załatwią wszelkie formalności związane z jego udzieleniem w czasie jednego spotkania z doradcą – mówi Marcin Kołakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Oddziałowej i Przedsiębiorstw Meritum Banku.

Do zawarcia umowy w formie pisemnej dochodzi w trybie wymiany podpisanych oświadczeń woli stron, czyli oświadczenia klienta zawartego w złożonym wniosku i oświadczenia Banku zawartego w potwierdzeniu zawarcia umowy.

Firma zainteresowana posiadaniem Biznes Linii w Meritum Banku składa w czasie spotkania z doradcą wniosek o jej udzielenie, w którym określa minimalną i maksymalną kwotę kredytu, którą jest zainteresowana. Jeśli na podstawie przedstawionych dokumentów Bank podejmie pozytywną decyzję kredytową, następuje uruchomienie kredytu, a do klienta wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy. Od tego momentu firma może korzystać ze środków z kredytu.

Biznes Linia udzielana jest na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy kredytu. Klient ma również możliwość rozłożenia kwoty kredytu na 24 równe raty kapitałowo-odsetkowe.

Źródło: Meritum Bank