ING Bank Śląski nagrodzony Laurem Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

0
914

ING Bank Śląski został uhonorowany Laurem Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej – Federio Jubileo 2012. Bank wyróżniono za wieloletnią pomoc i zaangażowanie na rzecz Festiwalu.

Nagrody Federio Jubileo 2012 przyznano po raz pierwszy z okazji X Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej, jako wyraz podziękowania dla osób i instytucji wspierających Festiwal. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: osobowość, instytucje kultury, instytucje edukacyjne oraz instytucje wspierające.

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej, od lat propaguje ideę ekspresyjnego rozwoju dzieci, integrując przy tym środowisko naukowe pedagogów i psychologów. Festiwalowi towarzyszą dziecięce prezentacje teatralne, występy zespołów wokalnych, wystawy i happeningi plastyczne a także warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną częścią działań ING Banku Śląskiego. Bank jest Firmą Bliską Środowisku, a także znajduje się w składzie pierwszego w Polsce, giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index

Źródło: ING Bank Śląski