PKO Bank Polski zajmie się obsługą budżetu miasta Wrocław

0
859

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu jednego z największych i najprężniej rozwijających się samorządów w Polsce – Miasta Wrocław. Umowa została zawarta na ponad 4 lata.

PKO Bank Polski zobowiązał się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu oraz jej 33 jednostek okołobudżetowych w okresie od października 2012 r. do stycznia 2017 r. Poza otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi Banku obejmują m.in. kompleksową obsługę kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych, realizację transakcji czekowych i walutowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego, obsługę płatności masowych oraz udostępnienie terminali kart płatniczych.

Ponadto PKO Bank Polski udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 250 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kolejnych latach prowadzenia obsługi bankowej.

 „PKO Bank Polski jest ważnym partnerem sektora publicznego. Współpracuje z wieloma samorządami i podmiotami w zakresie finansowania i obsługi zarówno w obszarze depozytowo-transakcyjnym, jaki kredytowym. Obsługa bankowa budżetu Miasta Wrocław znacznie rozszerzy skalę współpracy ze strategicznym klientem samorządowym, wzmocni również pozycję Banku na rynku obsługi depozytowej podmiotów sektora publicznego w Polsce – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Miasto Wrocław jest jednym z najważniejszych klientów PKO Banku Polskiego w segmencie klienta sektora publicznego. Łączne zaangażowanie Banku wobec miasta oraz powiązanych z nim podmiotów wynosi blisko 1,2 mld zł. Poza kredytami udzielonymi samemu miastu, PKO Bank Polski finansuje również kluczowe przedsięwzięcia realizowane przez miejskie spółki zależne i celowe, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. czy Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA. Niedawno PKO Bank Polski, w konsorcjum z Bankiem Nordea Bank Polska SA, podpisał umowę wykupu wierzytelności w związku z projektem budowy obiektu Afrikarium-Oceanarium realizowanym przez ZOO Wrocław Sp. z o.o. Ponadto niektóre spółki miasta korzystają w Banku z obsługi depozytowej i lokat terminowych.

W województwie dolnośląskim z usług Banku korzysta ok. 100 gmin i powiatów – m.in. gmina Wrocław, Wałbrzych, Bolesławiec i Bogatynia. Bank obsługuje też kluczowe podmioty korporacyjne w regionie, takie jak: KGHM Polska Miedź SA, Grupa Impel, NG2 i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Źródło: PKO Bank Polski