Giełdowa Dwudziestka w ofercie lokat strukturyzowanych mBanku

0
1355

Klienci mBanku mogą składać zapisy na lokatę strukturyzowaną Giełdowa Dwudziestka, której aktywem bazowym są kontrakty terminowe na WIG20. Zysk z lokaty w skali roku może sięgnąć 10 proc.

Strategia produktu zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższych dziewięciu miesięcy. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji, czyli 23 stycznia 2013 r. Maksymalnie może on wynieść 10 proc.

– Argumentami przemawiającymi za prognozowanym przez nas scenariuszem są m.in. obecne wyceny polskich spółek giełdowych, które utrzymują się na stosunkowo atrakcyjnym poziomie oraz lepsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki i zdecydowana poprawa sytuacji fiskalnej – mówi Michał Szrajber, odpowiedzialny za wdrożenie produktu w mBanku. – Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny, w minionym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,3. W tym roku ma on być na poziomie od 2,5 do 3 proc. Prognozy te w połączeniu, ze wspomnianą już stabilną sytuacją fiskalną państwa, powinny wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności naszego rynku, a co za tym idzie pozytywne zachowanie się indeksu WIG20. Dla wyniku lokaty nie bez znaczenia ma być też przewidywane ostateczne rozwiązanie problemów strefy euro – dodaje Szrajber. – Ponadto na rynku widoczne są też pierwsze oznaki poprawy salda wpłat i umorzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku Polacy wpłacili więcej pieniędzy do funduszy akcyjnych niż z nich wypłacili (szacunki portalu Analizy Online). Jeśli ta tendencja utrzyma się przez pozostałą część roku, to towarzystwa mogą kreować dodatkowy popyt na polskie akcje, co powinno pozytywnie wpłynąć na wartość indeksu WIG20 – stwierdza Szrajber.

Zapisy w ramach subskrypcji lokaty Giełdowa Dwudziestka przyjmowane będą do 26 kwietnia br. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł. Lokata objęta jest 100 proc. gwarancją zainwestowanego kapitału. Klient nie ponosi też opłaty za jej uruchomienie i zarządzanie.

Źródło: mBank