FM Bank dołączył do Programu gwarancji de minimis

0
1341

FM Bank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone Gwarancją de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).

Linia gwarancyjna de minimis stanowi zabezpieczenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Gwarancją mogą zostać zabezpieczone zarówno kredyty obrotowe jak i nieobrotowe (gotówkowe). Ze wsparcia skorzystać mogą firmy posiadające zdolność kredytową, lecz nie dysponujące odpowiednim zabezpieczeniem.

– FM Bank stawia sobie za cel wspieranie i krzewienie przedsiębiorczości, dlatego przystąpienie do oferowania Przedsiębiorcom zabezpieczenia kredytu obrotowego w ramach gwarancji de minimis jest naturalną decyzją. Jesteśmy pewni, że będzie to rozwiązanie, które pozwoli na udzielenie kredytu znacznie większej liczbie firm potrzebujących finansowania, które posiadając zdolność kredytową ale i pewne przejściowe kłopoty z płynnością, nie mogły uzyskać wsparcia z powodów formalnych, tj. braku zabezpieczenia – mówi Michał Zielke, wiceprezes zarządu FM Banku.

Środki na ten cel są dystrybuowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Rządowego Programu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. Gwarancją można zabezpieczyć do 60 proc. kwoty kredytu i jest ona udzielana jest na maksymalnie 27 miesięcy.

– Gwarancje de minimis są szczególnie atrakcyjne dla mikrofirm, gdyż to właśnie one mają największe kłopoty z pozyskaniem finansowania, z powodu niewystarczających zabezpieczeń. Dla naszych Klientów, szczególnie istotne są także warunki cenowe – w tym brak kosztów zabezpieczenia dla gwarancji udzielanych w bieżącym roku – dodaje Michał Zielke. – Już w lipcu przedstawimy pełną gamę produktów, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy w ramach gwarancji de minimis.

Źródło: FM Bank