160 udzielonych kredytów z gwarancją de minimis w Getin Noble Banku

0
848

Już 50 mln złotych trafiło do firm za pośrednictwem Getin Noble Banku w ramach programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw de minimis. Z preferencyjnych kredytów oferowanych przez bank skorzystało już kilkaset przedsiębiorstw.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy od podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Getin Noble Bank udzielił 160 kredytów z gwarancją de minimis na łączną kwotę 50 mln złotych. Prawie pięciokrotny wzrost sumy kredytów objętych programem de minimis, w ciągu niespełna dwóch miesięcy wyraźnie pokazuje rosnącą popularność tej formy wsparcia wśród przedsiębiorców. Jeszcze w maju z oferty Getin Noble Banku skorzystało zaledwie 30 firm. Dzięki gwarancji de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, MŚP mają większe szanse na finansowanie swojej działalności bieżącej kredytem obrotowym, również w formie kredytu w rachunku bieżącym.

Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej i realizowana w ramach rządowego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Mogą z niej skorzystać właściciele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający zdolność kredytową. Gwarancja może być udzielona do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Wniosek o gwarancję, wymagający minimum formalności, można składać bezpośrednio w Getin Noble Banku.

Getin Noble Bank podpisał umowę dotyczącą gwarancji de minimis z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwietniu 2013 roku. Bank współpracuje również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), oferując przedsiębiorcom możliwość zawierania umów kredytowych i leasingowych na bardziej korzystnych warunkach.

Źródło: Getin Noble Bank