Finansowe wsparcie od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Banku BPS S.A.

0
913

Bank BPS S.A. 28 października 2011 zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę kredytową odnoszący się do finansowania dla Banku BPS S.A. w wysokości 25 milionów EURO z przeznaczeniem na kredyty dla firm z sektora MSP

W dniu 29.07.2010 roku Bank BPS S.A. podpisał list Intencyjny z EBOiR, a następnie został poddany procesowi duediligence, którego najważniejszym zamierzeniem była analiza przez przedstawicieli EBOiR funkcjonowania Grupy BPS oraz modelu finansowania MŚP przez Bank BPS S.A. i Banki Spółdzielcze.

Prace zakończyły się akceptacją Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju możliwości finansowania Banku BPS S.A. w wysokości równowartości 25 milionów EURO, przez okres 5 lat. Przyznane środki zostaną przeznaczone na kredytowanie przez Grupę BPS mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Finansowaniu będzie towarzyszył pakiet pomocy technicznej w wysokości ok. 1,2 miliona EURO. Wykorzystanie pomocy technicznej z EBOiR będzie odbywać się poprzez wybranego w konkursie konsultanta, który wspomoże Bank BPS i Banki Spółdzielcze w rozwijaniu kompetencji w zakresie analizy, finansowania i monitorowania kredytów dla sektora MŚP. Konkretne zadania pomocy technicznej zostaną przygotowane w oparciu o indywidualne potrzeby poszczególnych Banków Spółdzielczych.

Banki Spółdzielcze w Polsce są jednym z głównych źródeł finansowania dla małych przedsiębiorstw rolnych i społeczności na obszarach wiejskich i miast. EBOiR jest zaangażowany we wspieranie małych firm i rolnictwa w Polsce, a za sprawą nowych pożyczek od Banku BPS S.A. możemy zwiększyć dostępność finansowania w obszarach nie obsługiwanych przez inny bank, mówi Lucyna Stańczak, Country Director, polskiej filii EBOiR.

Zawarta umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju świadczy o tym, że Bank BPS S.A. jest instytucją finansową, która bez problemów współdziała z zagranicznymi instytucjami finansowymi m.in. w zakresie wykorzystywania wsparcia finansowego.