EBOiR finansuje Bank Millennium w ramach projektu PolSEFF

0
928

20 grudnia 2012 r. Bank Millennium SA oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zawarły umowę, której przedmiotem jest zaciągnięcie przez bank średnioterminowej pożyczki opiewającej na kwotę 60 mln PLN, w ramach realizowanego przez EBRD w Polsce projektu PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility).

Środki pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie przez bank projektów dla klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), związanych z efektywnością energetyczną lub energią odnawialną, obejmujących m.in. inwestycje komercyjne związane z poprawą efektywności energetycznej, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków komercyjnych lub energię odnawialną dla budynków komercyjnych (produkcyjnych i administracyjnych) oraz produkcję energii odnawialnej na małą skalę. Finansowanie inwestycji, o których mowa wyżej wsparte będzie pomocą techniczną udzielaną klientom sektora MŚP, jak również grantem na rzecz firm realizujących te projekty, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawce referencyjnej WIBOR, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Ostateczna spłata pożyczki przez Bank nastąpi w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy.

Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez bank jako pożyczkobiorcę techniczno-prawnych warunków określonych w umowie (tzw. „Conditions Precedent”).

Pożyczka o której mowa stanowi rozszerzenie pierwszej, czynnej nadal umowy dotyczącej finansowania w ramach PolSEFF, zawartej pomiędzy Bankiem Millennium SA i EBOiR w dniu 1 grudnia 2010 r., w ramach której EBOiR udzielił bankowi średnioterminowej pożyczki w kwocie 35 mln EUR. Ze środków tych sfinansowanych zostało dotychczas – lub jest w trakcie finalizacji finansowania – około 300 projektów inwestycyjnych klientów sektora SME, w obszarze efektywności energetycznej (głównie w formie leasingu).

Źródło: Bank Millennium