BOŚ Bank finansuje kąpielisko OSiR Skałka

0
4966

Bank Ochrony Środowiska i Urząd Miasta Świętochłowice podpisały umowę finansowania rewitalizacji kąpieliska OSiR „Skałka”. To już czwarta na Śląsku inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków z Inicjatywy JESSICA z finansowaniem BOŚ Banku.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja polegająca na przebudowie nieużytkowanego i zdegradowanego kąpieliska OSiR „Skałka” poprzez nadanie mu nowej funkcji społeczno-edukacyjnej i rekreacyjno-turystycznej. Odbiorcami odbudowanego kompleksu basenowego będą przede wszystkim mieszkańcy Świętochłowic, ale także gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) i turyści odwiedzający miasto. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

W projekcie zostaną zastosowane najnowsze technologie oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych – oparte na zasadach oczyszczania biologicznego. Do podgrzania wody w basenie oraz zapewnienia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynku zostanie wykorzystana instalacja solarna. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego 10,8 mln zł to pożyczka pochodząca ze środków finansowych Inicjatywy JESSICA.

Resztę kwoty stanowią środki własne wnioskodawcy. W całej Polsce BOS finansuje inwestycje z inicjatywy Jessica, na łączną kwotę ponad 82 mln zł – udostępniając jednocześnie środki własne w wysokości 58 mln zł. Jak do tej pory umowy zostały Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności BOS S.A. udostępnił w celu realizacji projektów ekologicznych środki o wartości ponad 10 mld zł. W tym okresie dzięki wsparciu banku zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska o wartości 37 mld zł. BOS S.A. w 2011 r. uzyskał certyfikat „Zielonego Biura”.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska