Bank Pocztowy wyemitował obligacje zwykłe na okaziciela

0
973

We wtorek, 10 lipca br., Bank Pocztowy wyemitował obligacje zwykłe na okaziciela serii B o wartości 200 mln złotych.

 

Celem emisji obligacji Banku jest pozyskanie kolejnego stabilnego, długoterminowego źródła finansowania. W ramach pierwszej serii Bank Pocztowy 10 lipca 2012 r. wyemitował 20 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i oprocentowaniu zmiennym, ustalanym jako WIBOR6M + marża w wysokości 170 Pb, wynoszącym 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym. Łączna wartość emisji wyniosła 200 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w ofercie prywatnej i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dzień wykupu obligacji ustalono na 10 lipca 2014 r.  Organizatorem emisji jest BRE Bank S.A. Bank zaplanował wprowadzenie obligacji na rynek ASO GPW (Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych) do końca września br.

Jest to pierwsza seria obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w drugim półroczu tego roku Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość Programu, w ramach którego do końca 2014 r. mogą być emitowane kolejne serie obligacji, wynosi 400 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że obligacje banku spotkały się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów. Popyt przekroczył zaoferowaną pulę 200 mln zł. Dynamiczny rozwój Banku Pocztowego z ostatnich lat, potwierdzony dobrymi wynikami, został zauważony na rynku, a sam bank postrzegany jest jako coraz atrakcyjniejsza inwestycja – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Warto przypomnieć, że to już druga emisja obligacji Banku Pocztowego. Wcześniej, w lipcu 2011 r. bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 47 mln zł i 2 grudnia 2011 r. zadebiutował na rynku Catalyst.

Źródło: Bank Pocztowy