Bank BPH podsumowuje pierwszy kwartał 2012 roku

0
996

W 1 kwartale 2012 roku Bank BPH osiągnął zysk netto w wysokości 61,0 mln zł, o 28,5% wyższy niż rok wcześniej (47,4 mln zł). Zysk brutto wyniósł 81,0 mln zł, wobec 65,6 mln zł w 1 kw. 2011 roku. Poprawa zyskowności przełożyła się na wzrost wskaźników: zwrotu na aktywach (ROA) do 0,67% i zwrotu na kapitałach (ROE) do 5,45% (odpowiednio o 0,16 pp. i 0,95 pp. w ujęciu rocznym).

– Nasze wyniki są stabilne. Oczekujemy, że każdy kwartał tego roku zamknie się zyskiem. Pierwszy kwartał był okresem rosnącej sprzedaży produktów kredytowych i dalszej poprawy jakości portfela kredytowego. Wprowadziliśmy nowe produkty zarówno dla klientów detalicznych, jak i MSP, jednocześnie uruchamiając trzy kampanie reklamowe. Dzięki temu nasza marka jest coraz lepiej postrzegana przez klientów – powiedział Richard Gaskin, prezes zarządu Banku BPH.

Bank udzielił w I kwartale kredytów gotówkowych na łączną kwotę 443,6 mln zł. W marcu zanotowano rekordową sprzedaż tego produktu sięgającą 166,8 mln zł. Dobre wyniki Bank zanotował także w segmencie Klientów korporacyjnych, którzy zaciągnęli w tym okresie kredyty o wartości 612 mln zł (+52,2% r/r). Dodatkowo, Klienci z segmentu MSP uzyskali finansowanie o wartości 421 mln zł.

Nowości w ofercie i dalsze wzmocnienie marki

Bank poszerzył ofertę produktów dla MSP o linię wielocelową i kredyty inwestycyjne z poręczeniem EFI. Czas oczekiwania na decyzję kredytową w segmencie MSP został skrócony do 24 godzin w przypadku produktów z oceną scoringową.

W segmencie detalicznym bank pozyskał 38 mln zł dzięki subskrypcji produktu strukturyzowanego „Czwórka na medal II”. Bank BPH jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził bezpłatne narzędzie bankowości internetowej dla klientów indywidualnych – Asystenta Finansowego, który pomaga w zarządzaniu domowym budżetem. Ponadto, bank zmienił wygląd systemu Internetowego Sez@m i Sez@m Biznes.

Bank BPH wydłużył termin odstąpienia przez klienta od umowy kredytu gotówkowego, karty kredytowej, czy limitu w saldzie debetowym z 14 ustawowych do 21 dni. Do 21 dni Bank BPH przedłużył także termin zwrotu pożyczonej gotówki bez pobierania odsetek i rozszerzył uprawnienia klienta dotyczące wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu gotówkowego oraz dokonywania nadpłat. Dzięki modernizacji systemu monitorowania zapytań i reklamacji pisemnych, klienci indywidualni otrzymują powiadomienie SMS o przyjęciu i terminie rozpatrzenia. Bank dąży do tego, aby termin ten był nie dłuższy niż 4 dni.  W 1 kw. Bank otworzył 3 nowe oddziały w Krakowie, Warszawie i Radomiu, uruchomił obsługę gotówkową w 10 placówkach oraz zmodernizował 22 oddziały.

3 nowe kampanie reklamowe – kredytu gotówkowego, Konta Kapitalnego i Konta Maksymalnego oraz faktoringu – kładą nacisk na dalsze wzmocnienie strategii marki „Po prostu fair”.  Z kolei kampania „Zwykły Bohater” zrealizowana przez Bank BPH, TVN oraz Onet pod koniec 2011 roku otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii „Best use of content” w konkursie Media Trendy 2012. Kampania była też nominowana w kategorii „Przełamywanie schematów w komunikacji”, która obejmuje wszelkie działania wykraczające poza standardową komunikację innych marek w danej kategorii.

Potwierdzeniem działań fair play było włączenie Banku BPH w styczniu 2012 roku do grona 23 firm, które weszły w skład Indeksu RESPECT. Indeks ten odzwierciedla koniunkturę spółek odpowiedzialnych społecznie, które są notowane na GPW w Warszawie.

Źródło: Bank BPH