Promocja „1000 zł za 5 zł” w ING Banku Śląskim

0
1112

ING Bank Śląski przygotował promocję „1000 zł za 5 zł” dla przedsiębiorców posiadających w ING Banku Śląskim rachunek firmowy. Wystarczy w okresie trwania promocji podpisać umowę o linię kredytową i ją uruchomić.

Klient, którzy przystąpi do promocji „1000 zł za 5 zł”, zapłaci stałą opłatę – 5 zł miesięcznie – przez 6 miesięcy, za każde 1000 zł przyznanej linii kredytowej. Opłata jest stała, niezależnie od poziomu wykorzystania linii kredytowej. W tym czasie bank nie pobierze odsetek od wykorzystanej kwoty linii. Prowizja za przyznanie linii kredytowej wynosi 2% kwoty linii (min 200 zł). Z promocyjnych warunków można skorzystać do 16 sierpnia br. Szczegóły oferty są dostępne w „Regulaminie promocji 1000 zł za 5 zł” w oddziałach ING Banku Śląskiego.

Linia kredytowa to swobodny dostęp do pieniędzy w ramach przyznanego limitu kredytowego.  Skorzystanie z tego produktu jest możliwe po 6 miesiącach prowadzenia rachunku firmowego. Środki z udzielonego kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością firmy, bank nie wymaga przedstawienia biznes planu, a dla stałych klientów nie wymaga również przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US. Dodatkowo bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii kredytowej. Linia kredytowa jest udzielana na rok, przy czym limit może być automatycznie przedłużony na kolejne lata – bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Oferta linii kredytowej dla przedsiębiorców dostępna jest w dwóch opcjach:

  • STANDARD linia kredytowa – do 200.000 zł bez zabezpieczenia,
  • MEGA linia kredytowa – do 500.000 zł z zabezpieczeniem.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dobrowolnego pakietu ubezpieczeniowego Pewna Spłata, który stanowi zabezpieczenie na wypadek zajścia zdarzeń losowych tj. śmierci, utraty stałego źródła dochodów albo hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy albo inwalidztwa, które mogłyby uniemożliwić spłatę linii kredytowej. Skorzystanie z ubezpieczenia gwarantuje obniżenie marży o 0,5 punktu procentowego.

Źródło: ING Bank Śląski