Podwojona wartość portfela kredytowego w Meritum Banku

0
1058

Wartość portfela kredytowego Meritum Banku na koniec czerwca 2012 roku wynosiła 1,49 mld zł, o 96 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost akcji kredytowej dotyczył zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych – udział kredytów dla firm wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 27 proc. do 36 proc. W najbliższych miesiącach Meritum Bank będzie skupiać się na rozwoju bankowości internetowej w oparciu o rachunki. Planuje także rozwijać projekt Tesco wzbogacając dostępną ofertę produktów.

 

Bank kontynuował dynamiczny rozwój także po stronie depozytowej. Portfel depozytów na koniec czerwca br. wynosił 1,56 mld zł, 76 proc. więcej niż przed rokiem. Tak wysokie dynamiki pozwoliły zakończyć pierwsze sześć miesięcy br. wynikiem z działalności bankowej w wysokości 89,2 mln zł, o 83 proc. wyższym w stosunku do roku poprzedniego. Rozważna polityka w zakresie kosztów pozwoliła utrzymać je na niskim poziomie 49,16 mln zł. Przełożyło się to na spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 19,5 pp., do poziomu 55,1 proc. Suma bilansowa na koniec I półrocza 2012 roku wynosiła 1,85 mld zł i była o 73 proc. wyższa, niż po pierwszych sześciu miesiącach ub. r.

– Podwojenie wartości portfela kredytowego przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do zarządzania ryzykiem to duży sukces. Dzięki uzyskanej skali działania stajemy się coraz bardziej efektywni, rosną też wypracowywane przez bank zyski – mówi Piotr Urbańczyk, prezes zarządu Meritum Banku. – W kolejnych miesiącach tego roku będziemy kontynuować dynamiczny rozwój biznesu i zwiększać wolumeny, dążąc przy tym do jeszcze większej poprawy wskaźników efektywności – dodaje.

Zysk brutto Meritum Banku na koniec I półrocza 2012 r. wyniósł 3 mln zł, zaś zysk netto 2,35 mln zł. Pod koniec ub.r. Bank osiągnął próg rentowności, wszystkie kwartały tego roku planuje zakończyć dodatnim wynikiem finansowym.

– Stale rozbudowujemy, udoskonalamy i dywersyfikujemy naszą ofertę. W ostatnim roku odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby obsługiwanych przez nas małych i mikro firm. Usługi dla nich są jednym z filarów naszego biznesu i dlatego bardzo cieszy nas, że przedsiębiorcy dostrzegają atuty oferty Meritum Banku – mówi Joanna Krzyżanowska, wiceprezes zarządu Meritum Banku.

Meritum Bank stawia przede wszystkim na rozwój oferty skierowanej do średniozamożnych klientów, także prowadzących własny biznes. Bank koncentruje się na oferowaniu kont osobistych i kredytów gotówkowych oraz sprzedaży elastycznych pożyczek dla mikro i małych firm.

W najbliższych miesiącach Meritum Bank będzie skupiać się na rozwoju bankowości internetowej w oparciu o rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i budowaniu w ten sposób relacji z klientami internetowymi.

– Chodzi o to, aby Meritum Bank nie kojarzył się klientom jedynie z atrakcyjnymi lokatami, ale był postrzegany jako partner, z którym warto budować długoterminowe relacje i korzystać z szerokiego wachlarza naszych usług, w szczególności nowoczesnej bankowości internetowej – mówi Piotr Gawron, Członek Zarządu Meritum Banku.

30 czerwca br. Rada Nadzorcza Meritum Banku powołała Piotra Gawrona na członka zarządu Meritum Banku odpowiedzialnego m.in. za Pion Operacji oraz realizację projektu Tesco.

Liczba placówek własnych, partnerskich oraz punktów obsługi klienta w hipermarketach Tesco wzrosła od początku roku ze 178 do 200. Bank planuje dalszy rozwój sieci sprzedaży – na koniec tego roku chce mieć łącznie 224 placówki, w tym 160 placówek własnych i partnerskich działających pod brandem Meritum oraz 64 Tesco Finanse.

Wyniki finansowe Meritum Banku po I półroczu 2012 roku

dane w tys. zł

I półrocze 2012

zmiana (w proc.)

w stosunku do I półrocza 2011

Suma bilansowa

1 849 070

73%

Portfel kredytów

1 487 842

96%

Portfel depozytów

1 558 975

76%

Wynik na działalności bankowej

89 158

83%

Koszty działania banku (z amortyzacją)

-49 162

35%

Wynik finansowy brutto

3 005

 

Wynik finansowy netto

2 352

 
     

Współczynnik wypłacalności

14,4%

– 1,4 pp.

ROE netto (w proc.)

1,5%

+10,7 pp.

ROA netto (w proc.)

0,3%

+2,9 pp.

Wskaźnik koszty/dochody (w proc.)

55,1%

-19,5 pp.

     

Placówki (łącznie własne i partnerskie)

136

90%

źródło: Meritum Bank