Nowe stawki oprocentowania lokat w ING Banku Śląskim

0
1180

ING Bank Śląski podnosi oprocentowanie o 0,45% w skali roku, na wybranych produktach depozytowych w złotych, dla klientów indywidualnych. Zmiana w ofercie obowiązuje od 21 maja br.

Nowe stawki oprocentowania prezentuje poniższa tabela:

Produkt

Oprocentowanie w skali roku

Przed zmianą

Po zmianie

 eLokata 12M w PLN

5,05%

5,50%

 Lokata Ekstra Premia 12M w PLN

5,05%

5,50%

Warunkiem założenia eLokaty jest posiadanie Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine. Po zakończeniu terminu lokaty środki zostaną automatycznie przelane na Otwarte Konto Oszczędnościowe właściciela lokaty.

Z oferty Lokaty Ekstra Premia mogą skorzystać klienci, którzy posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. Po zakończeniu lokaty środki są automatycznie przelewane na OKO właściciela lokaty. Oferta Lokat Ekstra Premia jest dostępna w każdym oddziale ING Banku Śląskiego.

Oferta depozytowa w ING Banku Śląskim obejmuje produkty oszczędnościowe w złotych, euro, dolarach oraz funtach brytyjskich. Informacja o oprocentowaniu poszczególnych produktów oszczędnościowych jest dostępna na stronie internetowej www.ingbank.pl oraz w oddziałach banku.

Źródło: ING Bank Śląski