Nowa lokata strukturyzowana dla klientów bankowości osobistej i prywatnej w PKO BP

0
3212

Bank po raz kolejny wzbogaca ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów bankowości osobistej i bankowości prywatnej, tym razem o 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na kursie USD/PLN. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść nawet 12 proc. w skali roku, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Lokata oferowana będzie w 6 okresach subskrypcji do końca 2012 roku.

 

6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartej o znane aktywo, dającym zyski wyższe niż ze standardowych lokat, przy porównywalnie krótkim horyzoncie czasowym inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja trwa do 10 sierpnia 2012.

Wartość odsetek uzależniona jest od zachowania się kursu USD/PLN w trakcie okresu obserwacji. Za każdy dzień, w którym ustalany jest fixing NBP w trakcie okresu obserwacji, kiedy kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym (kurs z dnia referencyjnego – 10-15 groszy; kurs z dnia referencyjnego + 10-15 groszy), klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4-6 proc. w skali 6 miesięcy, czyli 8-12 proc. w skali roku.

Ostateczne wartości będą podane po zakończeniu okresu subskrypcji. Ponadto, środki w okresie subskrypcji są oprocentowane 3 proc. w skali roku.

PKO Bank Polski regularnie przygotowuje kolejne produkty strukturyzowane głównie w formie lokat lub Bankowych Papierów Wartościowych. Nowy produkt jest już 3. edycją krótkoterminowych lokat strukturyzowanych opartych na kursach walutowych, które do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

– Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu oferty produktów strukturyzowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, już w 2011 roku bank wszedł do pierwszej dziesiątki najaktywniejszych firm na rynku tego typu produktów – podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl

Źródło: PKO Bank Polski