Gwarancje de minimis w ofercie INVEST-BANK

0
1733

INVEST-BANK S.A. dołączył do Programu gwarancji de minimis, wspierających sektor mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, który jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach Programu, Klienci instytucjonalni INVEST-BANK S.A. mogą uzyskać gwarancje na częściowe zabezpieczenie spłaty kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Program gwarancji de minimis przeznaczony jest dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się w Banku o kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Dzięki zabezpieczeniu w wysokości do 60% kwoty udzielonego kredytu, dostęp do finansowania mogą uzyskać również Przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub nieposiadający wystarczających możliwości zabezpieczenia kredytu. Kwota zabezpieczenia udzielanego przez BGK nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych, a okres kredytowania w ramach Programu wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Jak powiedział Konrad Trzonkowski, Dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych INVEST-BANK S.A. – w ramach współpracy z BGK planujemy istotnie rozszerzyć akcję kredytową oferując tym samym szanse do rozwoju przedsiębiorstwom, które dotychczas z uwagi na brak możliwości odpowiedniego zabezpieczenia kredytu miały problemy z jego uzyskaniem. Równocześnie chcemy wzmacniać już istniejące relacje z Klientami biznesowymi INVEST-BANK S.A.

Źródło: INVEST-BANk