Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji kredytowych klientom BRE Banku

0
877

Z początkiem kwietnia klienci BRE Banku mogą korzystać z gwarancji kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Oba banki podpisały umowę o współpracy w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD).

Umowa została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczono na  gwarancje  spłat kredytów  obrotowych  dla mikro, małych i średnich firm.

Klienci BRE mogą korzystać z zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty kredytów obrotowych udzielonych do końca 2013 r. Wartość przyznanego BRE Bankowi przez BGK limitu gwarancji wynosi 900 mln zł, co może pozwolić na udzielenie ok. 1,5 mld kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami. – Gwarancje BGK będą moim zdaniem chętnie wykorzystywane przez naszych klientów w celu zabezpieczenia kredytów obrotowych. Oferta gwarancji BGK jest bardzo atrakcyjna cenowo. Dodatkowo procedura ich przyznawania jest prosta – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. – To bardzo dobry instrument dla przedsiębiorców, szczególnie w sytuacji gospodarczej, w jakiej się obecnie znajdujemy. Przewiduję, że zainteresowanie kredytami obrotowymi z gwarancją BGK powinno skutecznie wpłynąć  na rozwój akcji kredytowej w najbliższych miesiącach. – dodaje.

Z oferty  BRE Banku w zakresie  kredytów obrotowych z gwarancją BGK będą mogli skorzystać przedsiębiorcy należący do sektora MŚP,  posiadający zdolność kredytową i prowadzący działalność poza sektorami wykluczonymi tj. pierwotną produkcją rolną,  rybołówstwem i akwakulturą, sektorem węglowym oraz  transportem drogowym towarów . Gwarancja nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł i 60 proc. wartości kredytu. Maksymalny okres ważności gwarancji to 27 miesięcy. W pierwszym, dwunasto miesięcznym okresie ważności gwarancji, opłata prowizyjna wynosi 0 zł.

Gwarancje BGK udzielane są na zasadach pomocy de mininis, co oznacza, że jej limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na trzy lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego).

W celu otrzymania gwarancji przedsiębiorca musi złożyć wniosek o jej udzielenie wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy. Weryfikacja zdolności kredytowej oraz spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów pomocy obywa się w banku kredytującym na podstawie złożonych dokumentów.

Korzyści dla przedsiębiorców z tytułu gwarancji de minimis:

  • dostęp do kredytowania obrotowego dla klientów nie mających wystarczających zabezpieczeń;
  • prosta procedura – wszystkie formalności dokonywane są w banku kredytującym;
  • brak zbędnej biurokracji – żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych  po stronie przedsiębiorcy po uzyskaniu gwarancji;
  • możliwość otrzymania gwarancji dla kredytów obrotowych zarówno nieodnawialnych jak i odnawialnych (również w rachunku bieżącym);
  • „0” stawka opłaty prowizyjnej w pierwszym rocznym okresie ważności gwarancji

Źródło: BRE Bank