Analiza fundamentalna – klucz do zrozumienia rynku

0
3631

Stosunkowo liczna grupa inwestorów wykorzystuje w swoich strategiach analizę fundamentalną. Dzięki tej metodzie analizy można przewidzieć zachowanie danego instrumentu, a w przypadku rynku Forex – kurs danej pary walutowej w oparciu o różnego rodzaju dane makroekonomiczne. Każda z tych informacji może mieć istotny wpływ na rynek walutowy oraz zachowanie poszczególnych walut. Czy wszystkie wskaźniki fundamentalne wywierają tak duży wpływ na zmianę kursów walutowych? Które z nich warto obserwować?

Czym jest analiza fundamentalna?

W najprostszym tłumaczeniu jest to metoda analizy, która polega na przewidywaniu kursu wybranej pary walutowej w oparciu o czynniki fundamentalne, które wynikają m.in. z aktualnej sytuacji ekonomicznej i politycznej w danym kraju.

Źródło informacji makroekonomicznych

Bardzo ważne jest źródło najświeższych informacji z poszczególnych rynków, które mogą mieć duże znaczenie dla kursów poszczególnych walut. Z pewnością sprawdzonym i wiarygodnym miejscem, w którym każdy inwestor znajdzie najświeższe wiadomości, mające wpływ na zachowanie walut są serwisy informacyjne i analityczne najlepszych brokerów Forex. Również wszelkiego rodzaju komentarze i analizy dostępne na stronach poświęconych aktualnym wydarzeniom rynkowym są dobrym miejscem, by dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach na świecie oraz ich oddziaływaniu na rynki. Informacje te mogą okazać się nieocenione, zwłaszcza wtedy, gdy analiza fundamentalna oraz jej wyniki wywierają duży wpływ na strategię stosowaną przez danego inwestora.

Najważniejsze wskaźniki

Dokonując analizy fundamentalnej należy brać pod uwagę kilka istotnych czynników makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, PKB, indeks cen towarów i usług czy bezrobocie. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na ważne wydarzenia, przemówienia wielkich osób czy katastrofy. Również te czynniki mogą wywierać istotny wpływ na rynek. Za każdym razem należy w odpowiedni sposób wyselekcjonować dostępne informacje oraz wybrać te, które w danym momencie wywierają największy wpływ na kurs danej waluty, bowiem nigdy nie można dokonać analizy wszystkich dostępnych wskaźników. Jednak mimo oczywistych wskazówek, kurs może zależeć od całkiem innych czynników

Za przykład może posłużyć ostatni komentarz głównego ekonomisty X-Trade Brokers dr Przemysława Kwietnia: „W listopadzie Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe, zaskakując sporą grupę inwestorów, jednak w ostatnich dniach euro systematycznie zyskuje. Dlaczego tak się dzieje? Rynek obawia się, iż spadająca inflacja jest też udziałem amerykańskiej gospodarki i dlatego inwestorzy pozbywają się dolara.” Potwierdza to złożoność, jaką charakteryzuje się analiza fundamentalna.

Praktycznie każda informacja pochodząca z rynku może mieć istotne znaczenie dla zmiany kursu danej pary walutowej. Warto wiedzieć, które z nich wywierają największy wpływ na rynek walutowy. Należy mieć jednak świadomość, że zawsze może pojawić się zupełnie mniejszy, poboczny sygnał z rynku, który może wywołać zupełnie przeciwstawną zmianę wybranego kursu. Często, mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia nie można z dużą pewnością przewidzieć trendu danej waluty, zwłaszcza w krótszym horyzoncie czasowym, z pomocą przychodzi wtedy analiza techniczna. Jednak w dłuższym horyzoncie czasowym analiza fundamentalna pozwala zrozumieć przyczyny wzrostu lub spadku kursu danej waluty i jest kluczem do zrozumienia rynku walutowego.

Przeczytaj więcej na: www.xtb.pl/strefa-analityczna/komentarz-poranny/poranny-komentarz-rynkowy-xtb-rynek-wyczekuje-danych-z-usa,20131120,091400