Akcja "Pajacyk" wspierana przez klientów BZ WBK

0
2153

Bank Zachodni WBK i jego klienci już od 10 lat wspierają program dożywiania dzieci „Pajacyk”, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Z każdej zrealizowanej płatności kartą Visa Silver Akcja Pajacyk, część środków trafia na konto PAH. Do tej pory bank przekazał 4 mln zł dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Bank Zachodni WBK od 2002 r. aktywnie uczestniczy w prowadzonym przez nas programie dożywania dzieci „Pajacyk”. Zaangażowanie się instytucji o tak dużym potencjale przyczynia się do rozwoju misji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, w tym do wyrównania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. W formę pomocy zaproponowaną przez Bank chętnie angażuje się wielu Polaków, za co jesteśmy naprawdę wdzięczni. – podkreśla Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.
 
10 lat temu bardzo chętnie zaangażowaliśmy się w inicjatywę Polskiej Akcji Humanitarnej. W ramach tej współpracy stworzyliśmy funkcjonalny produkt bankowy, dający możliwość stałego zasilania funduszu przeznaczonego do udzielania pomocy dzieciom. Dzięki wszystkim posiadaczom naszej specjalnej karty kredytowej kilka tysięcy znajdujących się w potrzebie dzieci otrzymuje gorące posiłki. Dalej liczymy na oddanie i lojalność naszych klientów którym, tak jak nam, problem ubóstwa dzieci nie jest obojętny. Takie małe z pozoru gesty, czynią wielką różnicę. – mówi Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

W ramach współpracy z PAH Bank Zachodni WBK przygotował specjalną kartę kredytową „Visa Silver Akcja Pajacyk”. 10 zł z wyprodukowania każdej karty oraz część wpływów z każdej transakcji dokonanej przy jej użyciu, Bank przekazuje na konto Fundacji. W ciągu 10 lat dzięki Bankowi Zachodniemu WBK na rzecz programu „Pajacyk” trafiły aż 4 miliony zł, co daje ponad 1,3 milionów posiłków dla dzieci, którym z różnych powodów obiadów nie finansuje opieka społeczna.

 

Polska Akcja Humanitarna prowadzi program dożywiania dzieci „Pajacyk”, który realizowany jest w Polsce i na świecie. W kraju fundacja finansuje obiady dla tych dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole, ale nie mogą liczyć na pomoc gminy lub Ośrodków Pomocy Społecznej.
W Sudanie Południowym i Somalii PAH realizuje program opieki specjalistycznej
i dożywiania dzieci poniżej 5 roku życia, matek karmiących oraz kobiet w ciąży. Bank Zachodni WBK wspiera dożywianie dzieci w Polsce.

Źródło: BZ WBK