8% na lokacie ProfitPuls w BNP Paribas Bank

0
897

Bank zmienia konstrukcję i podwyższa do 8 proc. oprocentowanie 6–miesięcznej Lokaty ProfitPuls. Klienci, którzy są zainteresowani taką lokatą, od teraz mogą otworzyć ją z wybranym przez siebie subfunduszem BNP Paribas FIO lub zdecydować się na program regularnego inwestowania – „Kapitalny Plan”.

Klientom, którzy liczą na wyższe zyski niż oferowane na standardowych lokatach, a jednocześnie chcą ograniczyć ryzyko inwestycji, BNP Paribas proponuje Profit Plus – lokatę z atrakcyjnym i gwarantowanym oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku.

Dotychczasowa konstrukcja tego produktu polegała na tym, że klient lokował środki na 6 –miesięcznej lokacie; dodatkowo równowartość tej kwoty inwestowana była w jednostki uczestnictwa wybranego przez niego subfunduszu BNP Paribas FIO – Sektorowego lub Akcji. Maksymalna kwota całej inwestycji to 100 tys. zł (do 50 tys. zł na lokacie oraz do 50 tys. zł w wybrany subfundusz).

Od teraz oferta Lokaty ProfitPlus staje się znacznie bardziej elastyczna, ponieważ bank nie ogranicza formy inwestycji dostępnej z Lokatą ProfitPlus, ale pozostawia klientom możliwość jej wyboru – inwestycja jednorazowa w wybrany subfundusz BNP Paribas FIO lub program regularnego inwestowania w formie ubezpieczenia na życie – „Kapitalny Plan”. Wariant z „Kapitalnym Planem” kierowany jest do klientów, którzy wolą systematycznie odkładać wolne środki, aby w długim horyzoncie czasu zgromadzić kapitał o oczekiwanej wysokości. W tym wariancie Lokaty ProfitPlus, klienci sami określają wysokość lokaty, wysokość składki oraz częstotliwość jej opłacania. Bank wymaga, aby kwota lokaty wynosiła od 1 400 zł do 50 000 zł, a otwierając lokatę klient opłacił z góry składki wymagane za pierwszy rok ubezpieczenia (od 3 600 zł, do 11 999 zł).

W praktyce oznacza to, że wystarczy rozpocząć gromadzenie kapitału w „Kapitalnym Planie” od kwoty 3 600 zł, aby móc otworzyć 6–miesięczną lokatę z oprocentowaniem 8 proc. w skali roku na kwotę 50 000 zł.

– Zmiany, które wprowadziliśmy mają uelastycznić konstrukcję naszego produktu. Uważamy, że Lokata ProfitPlus może stanowić wprowadzenie do lokowania środków w inne instrumenty, niż tradycyjne lokaty bankowe – tłumaczy Piotr Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku Polska SA. W ramach tego rozwiązania proponujemy jedną z najlepiej oprocentowanych lokat na rynku; cała inwestycja – ze względu na niską minimalną kwotę przystąpienia – jest łatwo dostępna. Klienci mogą decydować, jaką opcję inwestycyjną wolą – jednorazową w fundusz lub systematyczne wpłaty w ramach programu regularnego oszczędzania inwestowania Kapitalny Plan.

„Kapitalny Plan” to program regularnego oszczędzania w formie Ubezpieczenia Grupowego na życie i dożycie AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Klienci mogą wybierać ten produkt niezależnie od ProfitPlus. Bank proponuje taką polisę klientom, którzy chcieliby zgromadzić kapitał na realizację swoich celów, dzięki regularnemu inwestowaniu niewielkich kwot z określoną częstotliwością. Klient inwestuje składki z określoną przez siebie częstotliwością w portfele modelowe: Portfel Akcyjny, Portfel Zrównoważony lub Portfel Stabilnego Wzrostu.

źródło: BNP Paribas Bank Polska SA