Przelewy SEPA dostępne w systemie bankowości elektronicznej Nordea Bank Polska

0
999

Od dnia 17.12.2012 roku w systemie bankowości elektronicznej Netbank zostanie udostępniona możliwość wysyłania poleceń wypłaty SEPA Credit Transfer (SEPA CT).

Polecenie Przelewu SEPA CT to nowa, alternatywna forma polecenia wypłaty w walucie EUR, w ramach krajów należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (włączając przelewy wewnątrz Polski).

SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro – skrót od Single Euro Payments Area) oznacza wspólny rynek usług płatniczych, w ramach którego klienci indywidualni oraz podmioty gospodarcze mogą realizować płatności w oparciu o jednolite zasady.

Przelew SEPA CT będzie dostępny ze strony startowej oraz z poziomu w menu „Płatności/Nowy przelew”. Proces dokonania przelewu będzie identyczny jak wykonywanie pozostałych płatności dostępnych w Netbanku, z zachowaniem zasad wielopoziomowej autoryzacji dla rachunków eFirma plus.

Dla wychodzących przelewów SEPA CT czasowo niedostępne będą potwierdzenia pojedynczej transakcji w formie pliku/wydruku PDF. Funkcja ta zostanie dodana w późniejszym czasie.

Zasady realizacji wychodzących przelewów SEPA znajdują się na stronie www.nordea.pl w dokumencie „Słownik i zasady realizacji wychodzącego przelewu SEPA”.

Źródło: Nordea Bank Polska