Obniżona marża na produktach hipotecznych w Raiffeisen Banku

0
907
Do końca grudnia 2012 r. Raiffeisen Bank Polska obniża marżę na produktach hipotecznych o 0,45 pkt proc. Dzięki temu marża kredytu hipotecznego w euro zaczyna się od 2,99%, co jest jak pokazuje najnowsze zestawienie ofert hipotecznych w Gazecie Wyborczej (7.11.2012) najniższą dostępną marżą na rynku.

Biorąc pod uwagę poziom stawki bazowej dla tego typu finansowania, czyli Euriboru (w IV kwartale to 0,22%) oprocentowanie kredytu w euro na zakup nieruchomości w Raiffeisen Bank Polska może wynosić zaledwie 3,21%.

Uzyskanie takich parametrów kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej klienta, korzystania przez niego z karty kredytowej Raiffeisen Bank Polska, założenia rachunku, ubezpieczenia nieruchomości i na życie. Wymagany minimalny poziom dochodów dla kredytobiorców, chcących się zadłużyć we wspólnej walucie, to 8000 zł netto na aplikację kredytową. Kredyt może zostać przeznaczony maksymalnie do 80% wartości nieruchomości.

Raiffeisen Bank Polska proponuje również kredyty i pożyczki hipoteczne w złotych. Marża dla kredytów zaczyna się od 2,15%, a wymagany w tym przypadku poziom dochodów to 3000 zł netto na aplikację kredytową.

Trudno oczekiwać, by stawki Euribor znacząco się dalej obniżały, ale z drugiej strony przez okres trwającego obecnie spowolnienia gospodarczego w strefie euro nie powinny też istotnie rosnąć. W przypadku stabilnego kursu złotego do wspólnej waluty oznacza to atrakcyjny poziom raty kredytu indeksowanego do euro przez dłuższy czas. Natomiast oczekiwana przez rynek seria obniżek stóp procentowych w polskim banku centralnym pozwala mieć nadzieję, że dość znacznie spadnie koszt kredytów w złotych wyjaśnia Radosław Siubczyński, odpowiedzialny za produkty hipoteczne w Raiffeisen Bank Polska.

Źródło: Raiffeisen Bank