Gwarancje de minimis w ofercie Alior Banku

0
987

Alior Bank dołączył do programu gwarancji de minimis. Program ten ma na celu wspieranie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu klienci biznesowi Alior Banku mogą uzyskać na preferencyjnych warunkach gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Program „Gwarancja de minimis” jest skierowany do klientów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu. Dzięki zabezpieczeniu w wysokości nawet 60% kwoty udzielonego kredytu, zapewnianemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dostęp do finansowania mogą uzyskać również przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub nie posiadający wystarczających środków na zabezpieczenie kredytu.

Kwota zabezpieczenia udzielanego przez BGK nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych, a okres kredytowania w ramach programu wynosi maksymalnie 27 miesięcy.

Wszelkie formalności związane z udzieleniem gwarancji de minimis są realizowane przez Alior Bank. Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt obrotowy, wraz z wnioskiem o jego udzielenie składa jedynie dodatkowy wniosek o udzielenie gwarancji. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji jest bezpłatne. Ponadto przedsiębiorcy, którzy otrzymają zabezpieczenie do końca 2013 roku, nie zapłacą prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji. W drugim roku opłata ta wyniesie zaledwie 0,5% kwoty gwarancji.

Klienci Alior Banku mogą składać wnioski o gwarancje de minimis przy okazji ubiegania się o:

  • kredyt w rachunku bieżącym;
  • kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności;
  • kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności.

Źródło: Alior Bank