Deutsche Bank PBC zmienił ofertę kredytów mieszkaniowych

0
979

Deutsche Bank PBC wprowadził nowe Pakiety kredytów mieszkaniowych w PLN: Standardowy, Ubezpieczeniowy oraz Inwestycyjny, uzależnione od zakresu usług Deutsche Bank PBC, z których korzysta Kredytobiorca.                                  

Nowe pakiety, które zastąpiły obowiązującą dotychczas ofertę kredytów mieszkaniowych w PLN, dostosowane są do faktycznych potrzeb potencjalnych Kredytobiorców – mówi Agnieszka Pilarek, Dyrektor Departamentu Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank PBC. – Większość naszych Klientów zainteresowanych finansowaniem hipotecznym korzysta również z dodatkowych produktów, takich jak konto osobiste, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie lub utraty pracy, czy rozwiązania inwestycyjne. Nowe warunki cenowe uwzględniają te potrzeby, a przy tym są bardziej przejrzyste i atrakcyjniejsze dla Kredytobiorców.

W przypadku Pakietu Standardowego marże kredytu mieszkaniowego w PLN zaczynają się od 1,40% i są uzależnione od poziomu LTV, jak i ewentualnego skorzystania z dodatkowych produktów Banku, takich jak rachunki db Life, db Invest lub db Elite wraz z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa oraz ubezpieczenie od utraty pracy. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.

W ramach Pakietów: Ubezpieczeniowego i Inwestycyjnego marża kredytu mieszkaniowego w PLN jest stała i wynosi 1,2%, niezależnie od poziomu LTV. Równocześnie nie jest pobierana prowizja z tytułu udzielenia kredytu.

W skład Pakietu Ubezpieczeniowego wchodzą: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico ze składką, która może być również kredytowana, w wysokości 1,8% kwoty finansowania płatną za dwa lata z góry, rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, oraz dowolna karta kredytowa Deutsche Bank PBC.

Pakiet Inwestycyjny natomiast obejmuje: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Generali, TU Skandia lub TU Open Life ze składką miesięczną w wysokości 60 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, a także dowolną kartę kredytową Deutsche Bank PBC.

Informacje szczegółowe:

Pakiet Standardowy:

 • marże już od 1,4% w zależności od poziomu LTV oraz ewentualnego skorzystania z dodatkowych produktów Banku, takich jak: rachunki db Life, db Invest lub db Elite wraz z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa lub ubezpieczenie od utraty pracy; przy czym rachunek i karta kredytowa muszą być utrzymywane przez cały okres kredytowania,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży o wartość obniżki za poszczególne produkty dodatkowe wskazanej w umowie kredytu
 • prowizja za udzielenie kredytu: 2%.

 

Pakiet Ubezpieczeniowy:

 • marża: 1,2% (niezależnie od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank PBC, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego bez możliwości skorzystania z dodatkowych obniżek, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

 

Pakiet Inwestycyjny:

 • marża: 1,2% (niezależnie od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Generali, TU Skandia lub TU Open Life ze składką miesięczną w wysokości 60 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank PBC, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego bez możliwości skorzystania z dodatkowych obniżek, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Źródło: Deutsche Bank PBC